Sesiunile sunt adresate potențialilor beneficiari ai programului (autorități publice
naționale/regionale/locale, insituții de drept public sau privat, societăți comerciale
etc.) și vizează, în principal, informarea acestora cu privire la condițiile de finanțare
ale celui de-al treilea apel de proiecte.
Cel de-al treilea apel de propuneri se va desfășura în perioada 28 ianuarie 2019 – 8
martie 2019 (14:00 CET), în doi pași și are un buget alocat de aproximativ 60 mil.
euro, ce cuprinde fonduri FEDR, IPA și ENI.
Temele dezbătute în cadrul acestor sesiuni urmăresc familiarizarea potențialilor
beneficiari cu Programul Transnațional Dunărea, precum și cu termenii și condițiile
Ghidului Aplicantului pentru cel de-al treilea apel de propuneri de proiecte;
prezentarea sistemului de control al cheltuielilor efectuate de către beneficiarii
români, precum și a principalelor aspecte referitoare la modul de utilizare a Sistemului
Electronic de Monitorizare (Electronic Monitoring System-eMS) în etapa de completare a
Expresiei de Interes de către potențialii aplicanți.
Programul Transnațional Dunărea finanțează proiecte ce privesc integrarea politicilor
din domeniile selectate (inovare şi responsabilitate socială, mediu şi cultură,
conectivitate şi responsabilitate energetică, guvernanţă) în macroregiunea Dunării,
implementate de un parteneriat transnațional extins, în conformitate cu prevederile
comunitare comune şi în strânsă legătură cu obiectivele Strategiei UE pentru Regiunea
Dunării (SUERD).

Persoanele interesate să participe la aceste evenimente se pot înscrie folosind linkul: https://goo.gl/forms/jcC5xRdwZWhVMvb52 .