Au fost decontați peste 1,14 miliarde lei pentru continuarea proiectelor de infrastructură

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a transferat 1.145.699.070,23 de lei pentru a acoperi cheltuielile facturate în cadrul a 824 de proiecte finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

967.338.158,15 de lei au fost alocați pentru 629 de proiecte în derulare în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. 178.360.912,08 de lei sunt alocați pentru 195 de proiecte de investiții în cadrul PNDL.

Facturile corespunzătoare au fost depuse de către beneficiari pentru proiecte care implică lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere, construcția sau reabilitarea de poduri, extinderea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare și epurare, precum și dezvoltarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale.

Despre programul național de investiții „Anghel Saligny”

Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” are ca scop principal modernizarea comunităților locale prin investiții în infrastructura locală, drumuri județene și locale, rețele de apă și canalizare, stații de epurare a apei, extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale etc., pentru a asigura accesul la servicii esențiale întregii populații, îmbunătățind calitatea vieții și prevenind depopularea în comunitățile subdezvoltate.

Bugetul total alocat este de 50 miliarde de lei în perioada 2021—2028. Coordonarea, planificarea și monitorizarea utilizării fondurilor alocate din bugetul de stat pentru implementarea acestor obiective de investiții sunt responsabilitatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Printre activitățile și cheltuielile eligibile se numără realizarea de construcții noi sau lucrări de construcții, reparații, modernizări, extinderi, reabilitări sau protecții, atât la infrastructura existentă, cât și la construcții noi, care intră în cel puțin una dintre următoarele categorii de investiții:

 • sisteme de alimentare cu apă și stații de tratare a apei;
 • sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv gestionarea apelor pluviale și sistemele de captare a acestora;
 • rețele de drumuri publice clasificate și încadrate conform legislației în vigoare drept drumuri județene, locale sau comunale, precum și variantele ocolitoare ale localităților;
 • construcția de poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv cele destinate circulației bicicletelor și trotinetelor electrice;
 • dezvoltarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale, inclusiv extinderile de rețele și racordurile la sistemul de transport al gazelor naturale.

Despre Programul Național de Dezvoltare Locală

PNDL stabilește un cadru legal pentru implementarea proiectelor de importanță națională, menite să sprijine dezvoltarea regională prin realizarea de lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară și socio-educativă.

Obiectivele de investiții care pot beneficia de finanțare în cadrul acestui program trebuie să se concentreze pe realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea sau dotarea în unul dintre următoarele domenii specifice:

 • sisteme de alimentare cu apă și stații de tratare a apei;
 • sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate;
 • unități de învățământ preuniversitar, inclusiv grădinițe, școli generale primare și gimnaziale, licee, grupuri școlare, colegii naționale, școli profesionale, școli postliceale și unități de învățământ special de stat;
 • unități sanitare;
 • drumuri publice clasificate și încadrate în conformitate cu legislația în vigoare ca drumuri județene, de interes local, comunale și/sau din interiorul localităților;
 • poduri, podețe sau punți pietonale;
 • obiective culturale locale, inclusiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncționale și teatre;
 • platforme de colectare a deșeurilor;
 • piețe publice, comerciale, târguri și oboare;
 • modernizarea bazelor sportive;
 • sediile instituțiilor publice ale autorităților administrației publice locale, precum și a instituțiilor publice subordonate acestora;
 • infrastructura turistică dezvoltată de autoritățile publice locale pentru valorificarea potențialului turistic local, în cazul obiectivelor de investiții aflate în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora.