Veste extrem de importantă pentru o nouă categorie de români. Senatorii vor să schimbe legea pensiilor și să facă una separată pentru o parte dintre bugetari. Cei norocoși sunt notarii publici. Vor avea legea lor proprie în care se vor regăsi toate elementele necesare de reglementare.

Senatorii au decis că notarii publici ar putea beneficia de o lege a pensiilor separată, care să cuprindă toate elementele de reglementare necesare.

Apare o nouă lege a pensiilor

Este vorba despre o nouă propunere legislativă care a fost aprobată deja de Camera superioară a Parlamentului. Acum se află pe masa deputaților.

Cei trei deputați PNL care au făcut proiectul arată că, întrucât aspectele esențiale ale dreptului la pensie al notarilor publici nu au fost stabilite printr-un act de reglementare primară, ci prin acte cu caracter adminsitrativ, se impune adoptarea prezentului proiect de lege. Documentul este descris drept o reglementare unitară care își propune să țină cont de acumulările și evoluțiile din sistem.

Prin urmare, proiectul are în vedere crearea unui sistem propriu, unic și autonom de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale notarilor publici, care vor beneficia de patru categorii de pensii, respectiv cea pentru limită de vârstă, anticipată, de invaliditate și de urmaș.

În ceea ce privește modalitatea de calcul, cuantumul pensiilor se va determina prin înmulțirea punctajului mediu acumulat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie. În același timp, în cadrul sistemului propriu, asigurații au obligația de a plăti contribuții și de a beneficia de anumite ajutoare financiare, precum ajutorul de deces sau ajutor pentru retragerea din profesie, acordat o singură dată.

Mai mult, acest proiect prevede că la acordarea pensiei se valorifică și perioadele pentru care asigurații nu au datorat și nu au plătit contribuții la sistemul propriu, fiind vorba despre concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă pe o durată de cel puțin 30 de zile consecutive, concediu pentru creșterea copilului de până la 2 ani și până la trei în cazu copiilor cu handicap, despre cursuri urmate la zi în învățământul universitar juridic. condiția este absolvirea cu diplomă a acestora.