Curtea va examina cadrul existent în UE pentru tehnologia 5G, sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru statele membre, precum și modul în care acestea din urmă implementează tehnologia 5G și iau în considerare preocupările în materie de securitate. Ea se va concentra pe securitatea rețelelor, inclusiv securitatea cibernetică și cea a echipamentelor hardware.

„Modul în care tehnologia 5G este implementată la nivelul de ansamblu al UE va afecta numeroase aspecte ale vieții cetățenilor, prin evoluții precum e-sănătatea, automobilele inteligente și rețelele de electricitate inteligente. De asemenea, 5G va avea un impact asupra eforturilor de digitalizare ale Europei și, datorită caracterului transfrontalier al implementării acestei tehnologii, asupra funcționării pieței unice”, a declarat doamna Annemie Turtelboom, membra Curții care conduce acest audit. „Așadar, este esențial ca această nouă tehnologie importantă să fie implementată rapid, în condiții de siguranță și într-un mod concertat.”

Cea de a cincea generație de sisteme de telecomunicații mobile și fără fir (5G) oferă o conexiune ultrarapidă pe care se sprijină nu numai utilizatori individuali, ci și un număr mare de dispozitive conectate – așa-numitul internet al obiectelor. Această generație marchează, astfel, un progres revoluționar față de standardele anterioare, 3G și 4G. Într-un studiu al Comisiei Europene, se estimează că introducerea capacităților 5G în patru sectoare strategice cheie – industria autovehiculelor, sănătatea, transporturile și energia – va genera beneficii de 113 miliarde de euro pe an. În același studiu se indică și faptul că investițiile în tehnologia 5G sunt susceptibile să creeze 2,3 milioane de locuri de muncă în statele membre.

Cu toate acestea, un alt motiv pentru care tehnologia 5G necesită o abordare concertată la nivelul UE este acela că infrastructura și amenințările potențiale la adresa securității acestei tehnologii sunt de natură transfrontalieră. Orice vulnerabilități și incidente de securitate cibernetică semnificative care afectează rețelele dintr-un stat membru ar afecta UE în ansamblul său.

În ultimii ani, UE a alocat un volum considerabil de finanțare pentru proiecte 5G din statele membre, inclusiv împrumuturi acordate de Banca Europeană de Investiții. Planul de acțiune al UE avea în vedere lansarea serviciilor 5G în toate statele membre până la sfârșitul anului 2020; până în luna octombrie a acestui an, tehnologia 5G a fost implementată în 17 țări din UE, plus Regatul Unit.

Eventualele întârzieri în obținerea unei acoperiri 5G adecvate, precum și eventualele probleme de securitate, pot avea implicații enorme pentru competitivitatea și pentru independența strategică a UE.

Securitatea rețelelor 5G este complexă

Repartizarea responsabilităților în ceea ce privește rețelele 5G și securitatea acestora este complexă. Comisia sprijină și coordonează acțiunile statelor membre cu privire la aspectele tehnice și de securitate; autoritățile naționale sunt responsabile de elaborarea și de punerea în aplicare a planurilor lor 5G, precum și de asigurarea securității. În plus, operatorii de telecomunicații sunt responsabili de implementarea rețelelor 5G securizate, utilizând echipamentele introduse pe piață de furnizori. Un studiu recent arată că mai mulți furnizori au solicitat brevete în sectorul 5G: principalii sunt Huawei (16 %) și ZTE (10 %) din China, Samsung (14 %) și LG (12 %) din Coreea de Sud și Nokia (11 %) și Ericsson (7 %) din Europa.

Curtea se va apleca asupra acțiunilor întreprinse începând din 2016 și va examina date colectate pentru un eșantion de patru state membre: Finlanda, Germania, Polonia și Spania. Se preconizează că raportul final va fi publicat în termen de un an. Raportul nu va acoperi impactul potențial al tehnologiei 5G asupra sănătății umane și animale sau asupra mediului. Pentru mai multe detalii, a se vedea textul integral al analizei preliminare de audit intitulate Implementing secure 5G networks in the EU and its Member States (Implementarea unor rețele 5G securizate în UE și în statele sale membre), disponibilă în limba engleză la adresa eca.europa.eu. Analizele preliminare de audit se bazează pe activități pregătitoare întreprinse înainte de începerea unui audit și nu trebuie considerate a fi observații, concluzii sau recomandări de audit.

În luna septembrie, Curtea a publicat un document de analiză care a pus în evidență, ca motive de îngrijorare, faptul că nu există o abordare concertată cu privire la securitatea tehnologiei 5G în rândul statelor membre și faptul că în infrastructura critică a UE se utilizează echipamente 5G din China. În data de 7 ianuarie, Curtea va găzdui un seminar online intitulat Towards 5G: Securing Europe’s Digital Future? (Tehnologia 5G: securizarea viitorului digital al Europei?).