Astfel, actuala reglementare conferă competența polițistului rutier de a dispune ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă, ca măsură tehnico-administrativă și stabilește dreptul administrațiilor publice locale/administratorului drumului public de a realiza ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate și de a percepe contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului de la deținătorul acestuia.

În acest sens, cheltuielile aferente operațiunilor se suportă de către deținător, care poate pretinde restituirea vehiculului daca face dovada achitării tarifelor aferente operațiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deținerea legală a acestuia.

Ce se schimbă

Actuala reglementare nu stabilește standarde de cost privind activitățile de ridicare, transport și depozitare a vehiculului, astfel încât tarifele se pot stabili fără nicio limită. Prin urmare, propunerea legislativa prevede obligația administrațiilor publice locale/administratorului drumului public de a stabili tarifele pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului staționat neregulamentar în limitele unor tarife maxime.

Mai mult, propunerea legislativă prevede obligația administraților publice locale/administratorului drumului public de a comunica deținătorului vehiculului, la data ridicării, tarifele pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului.

De asemenea, inițiativa legislativă extinde regimul contravențional în cazul nerespectării de către administrațiile publice locale/administratorul drumului public a acestor obligații, fapta pe care o sancționează la nivelul amenzii prevăzute în clasa a V-a de sancțiuni. Aceasta este clasa de sancțiuni pentru persoanele juridice, un punct-amenda fiind 10% din salariul minim brut pe economic, clasa a V-a cuprinzând de la 21 la 100 de puncte-amenda.

Care sunt consecințele

Așadar,  potrivit motivelor expuse de către inițiatori, proiectul legislativ va contribui la împiedicarea apariției de practici abuzive în domeniul ridicării vehiculelor. Inițiativa va împiedica administrațiile publice locale/administratorul drumului public sa deturneze scopul ridicării vehiculului într-unul comercial, iar, pe de altă parte, inițiativa va împiedica sancționarea de doua ori a deținătorului vehiculului atât prin amenda cât și prin tarifele de ridicare, transport și depozitare. Singura sancțiune va fi amenda.

Proiectul legislativ poate fi consultat aici.