Cheltuielile pentru protecţia mediului la nivel naţional au fost, în anul 2019, de aproximativ 16 miliarde de lei reprezentând 1,5% din PIB, informează Institutul Naţional de Statistică.

La nivel naţional, cele mai mari cheltuieli pentru protecţia mediului au fost înregistrate pe domeniul gestionarea deşeurilor la producătorii specializaţi, acestea reprezentând 73,1% din totalul cheltuielilor pe domeniul gestionarea deşeurilor.

Cele mai mari cheltuieli au fost înregistrate la gestionarea deşeurilor

De asemenea, la nivel naţional, cele mai mari investiţii pentru protecţia mediului au fost înregistrate pe domeniul gestionării apelor reziduale la administraţia publică, acestea reprezentând 83,7% din totalul investiţiilor pe domeniul gestionării apelor reziduale.

Potrivit INS, la nivel naţional ponderea investiţiilor administraţiei publice a reprezentat 54,6% în totalul investiţiilor pentru protecţia mediului, urmate de cele ale investiţiilor producătorilor nespecializaţi (32,9%) şi de investiţiile producătorilor specializaţi (12,5%).

Dintre cheltuielile pentru protecţia mediului ale producătorilor nespecializaţi, în domeniul „producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze şi apă caldă” s-au înregistrat 29,9%, în timp ce în sectorul „industria prelucrătoare” s-au realizat 24,5%, iar sectorul „industria extractivă” a cheltuit 19,3%.

Pe domenii de mediu, cele mai mari cheltuieli au fost înregistrate la gestionarea deşeurilor, 42% din totalul cheltuielilor pentru protecţia mediului la nivel naţional, urmate de cheltuielile pentru protecţia aerului şi a climatului (19,8%) şi de cheltuielile pentru gestionarea apelor reziduale (19,7%).

Soluţii pentru a asigura menţinerea echilibrului ecologic

Cheltuielile pentru protecţia mediului reprezintă măsura economică a răspunsului
dat de societate pentru abordarea problemelor generate de starea mediului într-o anumită
etapă.

Acestea includ cheltuielile efectuate pentru desfăşurarea activităţilor de
supraveghere şi protecţie a mediului şi pe cele care se referă la prevenirea sau repararea
pagubelor aduse acestuia.

Poluarea si protecţia mediului sunt considerate printre cele mai importante probleme
cu care se confruntă societatea românească şi umanitatea în general.

Transformările care au loc la nivel global în ceea ce priveşte calitatea mediului
impun găsirea unor soluţii pentru a asigura menţinerea echilibrului ecologic al planetei, în
condiţiile dezvoltării durabile.