Oamenii din România au două motive de bucurie de 1 Decembrie. Miercuri sărbătorim Ziua Națională, dar și apariția primei bancnote care întruchipează o personalitate istorică feminină.

Persoana aleasă este Ecaterina Teodoroiu, cunoscută în cărțile de istorie ca „eroina de la Jiu”. Aceasta va fi prezentă pe o bancnotă de 20 de lei.

Consolidarea egalității de gen

Această inițiativă susține consolidarea egalităţii dintre bărbați și femei în România și, totodoată, evidențiază importanța personalităţilor feminine în istoria patriei.

„Este prima bancnotă cu putere circulatorie pe care este prezentă o personalitate feminină: Ecaterina Teodoroiu. Se răspunde astfel interesului public legitim, care a găsit o largă susţinere la nivelul societăţii, susţinându-se consolidarea egalităţii de gen şi a rolului major al personalităţilor feminine în istoria şi societatea românească”, a precizat BNR.

Cum arată noua bancnotă

Noua bancnotă este imprimată pe suport de polimer, în tehnică mixtă plană/în relief. Dimensiunile sunt de 136 x 77 mm, iar culoarea predominantă este o nuanță de verde cunoscută sub denumirea „olive”.

Pe avers se găsesc următoarele elemente semnificative:

– portretul Ecaterinei Teodoroiu;

– anii între care a trăit aceasta (1894-1917);

– un element floral: un buchet de brânduşe;

– o stilizare a însemnului de armă al infanteriei;

– o insignă a Asociaţiei Cercetaşii României;

– stema României;

– data punerii în circulaţie „1 decembrie 2021ˮ;

– semnăturile guvernatorului şi casierului central;

– denumirea băncii centrale emitente „Banca Națională a Românieiˮ;

– un medalion cu sigla BNR;

– valoarea nominală, în cifre şi litere, pe orizontală „20 LEI DOUĂZECIˮ;

– valoarea nominală în litere „DOUĂZECI LEIˮ;

– valoarea nominală în cifre „20ˮ.

Pe revers se află:

– o reprezentare a Victoriei înaripate de pe Medalia Victoriei;

– o imagine a Mausoleului de la Mărăşeşti, în spatele Mausoleului, o floare de crin;

– valoarea nominală în cifre şi litere;

– denumirea băncii centrale emitente „BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEIˮ;

– sigla BNR;

– textul de avertisment: „Falsificarea acestor bilete se pedepsește conform legilor”;

– seria şi numărul tipărite cu cerneală neagră şi cu cerneală roşie (în părți diferite).

Protecția bancnotelor originale

Bancnota cu Ecaterina Teodoroiu este protejată împotriva falsificării printr-o serie de elemente de siguranţă. Unele sunt destinate observației oamenilor, altele sunt detectabile doar cu aparatură specială, destinată angajaților din sistemul bancar.

Cum putem obține o astfel de bancnotă

Circulaţia noii bancnote se va face prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României, cu ocazia efectuării plăţilor în numerar către instituţiile de credit/Trezoreria Statului.

Prima bancnotă de 20 de lei din România

Ba mai mult, miercuri, BNR lansează, în circuitul numismatic, o replică pe suport de polimer după prima bancnotă de 20 lei emisă de Banca Naţională a României din 1881.

Această replică poate fi achiziționată la prețul de 100,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv pliantul de prezentare. Lansarea se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României, potrivit news.ro.