Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi reprezintă normalitatea într-o societate liberă şi democratică, arată preşedintele Klaus Iohannis într-un mesaj publicat, sâmbătă, pe Facebook.

Președintele a vorbit despre eforturile pe care le face România pentru reducerea inegalităţilor în contextul epidemiei de SARS-CoV-2.

„Deşi mai sunt încă multe lucruri de îmbunătăţit, sunt convins că România va continua să facă eforturi susţinute pentru a reduce inechităţile existente. Ziua Naţională a egalităţii de şanse este un bun prilej de a conştientiza o dată în plus că femeile încă se mai confruntă cu stereotipuri şi prejudecăţi legate de carieră şi rolul în familie, tendinţe negative care s-au accentuat la nivel global în contextul pandemiei de COVID-19”, subliniază şeful statului.

Klaus Iohannis susține că „violenţa împotriva femeilor, inegalitatea de gen şi discriminarea sunt fenomene nocive, care trebuie combătute cu toate forţele”.

„Încurajez, de aceea, susţinerea cât mai activă a femeilor în procesul decizional, în societate, politică şi economie, cât şi implicarea bărbaţilor ca parteneri activi în viaţa de familie”, încheie şeful statului.

8 mai – Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

Ziua egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi a fost instituită prin Legea 23/2015 pentru promovarea egalităţii de şanse între sexe ca parte integrantă a politicii sociale.

Proiectul de lege a fost inițiat de senatorul UDMR Rozalia Biro şi a fost adoptat de Senat la 9 septembrie 2014, iar de Camera Deputaţilor, for decizional, la 11 februarie 2015.

Legea a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis la 6 martie 2015. Potrivit actului normativ, autorităţile administraţiei publice locale pot organiza manifestări şi acţiuni specifice, pentru a atrage atenţia asupra discriminării şi a efectelor acesteia asupra femeilor şi bărbaţilor, iar Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune pot include în programele lor emisiuni dedicate acestei zile.

Egalitatea între bărbați și femei, obiectivul Uniunii Europene

Legislaţia, jurisprudenţa şi modificările aduse tratatelor, de-a lungul timpului, au contribuit la consolidarea acestui principiu şi la implementarea sa în spaţiul comunitar, potrivit www.europarl.europa.eu.

Potrivit Agerpres, egalitatea între femei şi bărbaţi este promovată de UE prin art. 2 şi 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, obiectivele legate de nediscriminare fiind consacrate şi la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale. În plus, articolul 8 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene specifică faptul că este responsabilitatea Uniunii Europene de a elimina inegalităţile şi de a promova egalitatea între bărbaţi şi femei la nivelul tuturor activităţilor.

În Declaraţia nr. 19 anexată la Actul final al Conferinţei interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană şi statele membre s-au angajat să combată toate formele de violenţă domestică şi să adopte toate măsurile necesare pentru a preveni şi reprima aceste acte, precum şi pentru ajutorarea şi protejarea victimelor.

Încă din 1957, Articolul 119 al Tratatului de la Roma promova egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ce priveşte remunerarea pentru activităţile depuse, conform www.what-europe-does-for-me.eu.

La 5 martie 2020, Comisia Europeană a prezentat strategia privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în Europa pentru perioada 2020-2025, care prezintă acţiuni-cheie pentru perioada vizată şi angajamentul executivului comunitar de a integra perspectiva egalităţii în toate domeniile de politică ale UE, potrivit unui comunicat al Comisiei.

Printre acţiunile-cheie prevăzute în această strategie se numără şi încetarea violenţei bazate pe gen şi eliminarea stereotipurilor, asigurarea unei participări şi a unor oportunităţi egale pe piaţa forţei de muncă, inclusiv a egalităţii de remunerare, şi realizarea unui echilibru între bărbaţi şi femei în procesul decizional şi în politică. Strategia solicită adoptarea de măsuri juridice de incriminare a violenţei împotriva femeilor.

Pentru promovarea şi consolidarea egalităţii de gen, la nivelul Uniunii Europene funcţionează, ca organism autonom, Institutul European pentru Egalitatea de Gen, care luptă deopotrivă pentru combaterea discriminării bazate pe gen şi contribuie, prin politicile şi programele avansate, la intensificarea gradului de conştientizare al cetăţenilor Uniunii Europene privind egalitatea de gen, conform https://eige.europa.eu.

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene stabilesc principiile de bază pentru obiectivele şi sarcinile Institutului în Reglementarea sa Fondatoare. Misiunea Institutului este de a deveni centrul european dedicat chestiunilor ce vizează egalitatea de gen, conform https://eige.europa.eu.