Concret, legea semnată de Klaus Iohannis prevede ca personalul care a participat la acțiuni militare, misiuni și operații să primească 1.000 de lei lunar.

Ce face actul normativ

Actul normativ reglementează modalităţile de recunoaştere a meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român prin acordarea unor drepturi şi distincţii, precum şi crearea posibilităţii menţinerii, încadrării sau reîncadrării în structurile din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională din care fac sau au făcut parte, a răniţilor, invalizilor, a celor care au dobândit alte afecţiuni fizice şi/sau psihice pe timpul ori din cauza participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, precum şi prin acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat.

Personalul participant care a dobândit calitatea de ‘Veteran din teatrele de operaţii’ şi care nu este invalid, rănit ori nu a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice în urma participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, beneficiază de următoarele drepturi:

  • dreptul de a purta uniformă militară, după trecerea în rezervă sau în retragere;
  • o sumă forfetară lunară, neimpozabilă, în procent de 25% din salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată, pentru personalul în activitate;
  • o indemnizaţie lunară, neimpozabilă, în valoare de 1.000 de lei, după trecerea în rezervă sau retragere.

Militarii invalizi şi civilii invalizi beneficiază şi de acordarea unei indemnizaţii lunare de invaliditate, astfel:

  • pentru gradul I de invaliditate, două câştiguri salariale medii brute;
  • pentru gradul II de invaliditate, 1,5 câştiguri salariale medii brute;
  • pentru gradul III de invaliditate, un câştig salarial mediu brut.

Cei încadraţi în gradul I de invaliditate beneficiază şi de o indemnizaţie lunară pentru însoţitor, egală cu câştigul salarial mediu brut.

În plus, personalul participant rănit în cadrul acţiunilor militare, misiunilor şi operaţiilor, precum şi cel care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice ca urmare a participării la acţiuni militare beneficiază, pe lângă celelalte drepturi stabilite conform legii, de o indemnizaţie lunară în cuantum de două câştiguri salariale medii brute.

Se pot oferi decorații și distincții

“Personalul participant care a participat, cel puţin 120 de zile, neîntrerupt sau cumulativ, la acţiuni militare, misiuni şi operaţii desfăşurate în teatre de operaţii/zone de misiuni are calitatea de ‘Veteran din teatrele de operaţi’.

Răniţilor, militarilor invalizi, civililor invalizi, personalului participant care a dobândit afecţiuni fizice şi/sau psihice li se atribuie calitatea de ‘Veteran din teatrele de operaţii’, indiferent de durata participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii desfăşurate în teatre de operaţii/zone de misiuni”, prevede actul normativ.

Legea prevede şi drepturile urmaşilor celor decedaţi ca urmare a participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii. De asemenea, actul normativ conţine reglementări privind participarea la activităţi festive sau comemorative.