Legislația actuală stabilește că, în cazul unui malpraxis, instanța competentă să-l soluţioneze este judecătoria. Acest lucru se va schimba conform unei noi legi care a fost publicată joi, 3 noiembrie, în Monitorul Oficial și va intra în vigoare duminică.

Ce este malpraxisul?

Malpraxisul este eroarea profesională săvârșită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice.

Toate persoanele implicate în actul medical vor răspunde proporțional cu gradul de vinovăție al fiecăruia. Personalul medical nu este răspunzător pentru daunele și prejudiciile produse în exercitarea profesiunii:

a) când acestea se datorează condițiilor de lucru, dotării insuficiente cu echipament de diagnostic și tratament, infecțiilor nosocomiale, efectelor adverse, complicațiilor și riscurilor în general acceptate ale metodelor de investigație și tratament, viciilor ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor și dispozitivelor medicale, substanțelor medicale și sanitare folosite

b) când acționează cu bună-credință în situații de urgență, cu respectarea competenței acordate.

Se schimbă legislația cu privire la malpraxis

„Instanţa competentă să soluţioneze litigiile prevăzute în prezenta lege este tribunalul – secţia civilă în a cărei circumscripţie teritorială a avut loc actul de malpraxis reclamat”, apare, în Legea 292/2022, publicată joi, 3 noiembrie, în Monitorul oficial și care va intra în vigoare duminică.

Totodată, legea mai stabilește că actele de malpraxis în cadrul activității medicale de prevenție, diagnostic și tratament se prescriu în termen de 3 ani de la producerea prejudiciului, cu excepția faptelor ce reprezintă infracțiuni.

Legea Sănătății nr. 95/2006 stabilește că „instanța competentă să soluționeze litigiile prevăzute în prezenta lege este judecătoria în a cărei circumscripție teritorială a avut loc actul de malpraxis reclamat.” Acum, noua legislație va înlocui sintagma „judecătorie” cu „tribunal”.

Ce spun inițiatorii?

Potrivit inițiatoriilor, „în mai mult de jumătate dintre hotărârile judecătorești pronunțate în cazuri de malpraxis medical s-a invocat necompetența materială a instanței sesizate prin acțiunea introductivă, fie că vorbim despre judecătorie sau tribunal.

Pentru aceste considerente și având în vedere că majoritatea litigiilor având ca obiect acte de malpraxis medical, valoarea cererii este mai mare de 200.000 lei, depășindu-se plafonul în limita căruia judecătoria este competentă, multe judecătorii constată că nu sunt competente material să judece prezenta pricină, motiv pentru care admit excepția necompetenței materiale invocate”, se arată în expunerea de motive.