Persoanele juridice pot fi scutite de plata taxei de timbru dacă acest fapt „la pune în imposibilitatea de a solicita în justiţie recunoaşterea unor drepturi”, potrivit unui act normativ aprobat de Senat.

Conform documentului menţionat, instanţa acordă persoanelor juridice, la cerere, facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti atunci când cuantumul taxei reprezintă mai mult de 10% din media venitului net pe ultimele trei luni de activitate.

De asemenea, pot fi acordate facilităţi la plata taxei de timbru atunci când plata integrală a acestei taxe nu este posibilă deoarece persoana juridică se află în curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt indisponibilizate.

„în mod excepţional, instanţa poate acorda persoanelor juridice reduceri, eşalonări sau amânări la plata taxelor judiciare de timbru în alte cazuri în care apreciază, faţă de datele referitoare la situaţia economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei de timbru, la valoare datorată, ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice”, se precizează în actul normativ menţionat.