Sclavia de Ceaușescu a poporului român

Era o mare poftă de ucidere din partea celor ce nenorociseră un întreg popor timp de peste patru decenii în numele unei ideologii ce nu avea sens și viitor. Munca de propagandă a dat însă roade în momentele dificile din punct de vedere economic și masele au început să idealizeze trecutul și să-l definească pe Nicolae Ceaușescu drept patriot și ocrotitor al celor de năpăstuiți.

Mitul bunului conducător a existat în trecutul tuturor popoarelor, dar aici s-a dovedit că mulțimile nu gândesc și că au idei puține și fixe. A fost publicată în perioada comunistă cartea intitulată Statele lumii, ediția a II-a find în librării în anul 1976. Se spunea acolo că fiecărui român îi revenea o mie de dolari din Produsul intern brut în 1975, celebrul PIB. Era o mare realizare a regimului comunist și se spune că se trăia bine atunci.

Oare să fie adevărat?

Ungaria declara oficial 2.140 de dolari. Se observă că era mai mult decât dublu. Sofia afirma că asigură 1.770 de dolari pe cap de locuitor. Ceva mai săracă era Iugoslavia, dar tot se reușea o cotă de 1.200 de dolari. Germania capitalistă etala un venit teoretic de 5.890 de dolari la nivelul anului 1974. Era absolut normal ca populația din România să afle câte ceva despre ceea ce se întâmpla dincolo de granițele pline de sârmă ghimpată și a început o scurgere spre vest exact în stilul bulgărelui de zăpadă ce se rostogolește pe un munte.

Deschiderea graniței după fuga dictatorului a echivalat cu deschiderea unui baraj și oamenii au plecat în valuri acolo unde era mai bine din punct de vedere economic și fenomenul nu poate fi oprit decât dacă România ar avea un nivel de trai mai ridicat decât Germania.

Lăudarea în continuare a regimului comunist dezvoltat de Nicolae Ceaușescu demonstrează cât de eficient a fost aparatul de propagandă format din politruci bine plătiți.