Direcția Supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României va avea o nouă conducere începând cu data 1 octombrie 2020. Adrian Cosmescu va prelua funcția de director al Direcției Supraveghere, iar Nicolae Cătălin Davidescu pe cea de director adjunct, se arată într-un comunicat al Băncii Centrale.

Adrian Cosmescu, cu o carieră de peste 20 de ani în domeniul supravegherii bancare – din 1999 deținând funcția de director adjunct al Direcției Supraveghere – îi succede lui Nicolae Cinteză, pensionat la data de 1 august a.c.

Experiență de 17 ani în cadrul Direcției Supraveghere

Nicolae Davidescu are o experiență de 17 ani în cadrul Direcției Supraveghere, iar din 2016 ocupă funcția de șef serviciu la Serviciul monitorizarea aplicării sancțiunilor internaționale, prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.

Potrivit statutului, BNR este responsabilă cu supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, în scopul asigurării funcţionării şi viabilităţii sistemului bancar.

Obiectivul fundamental al BNR este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

Principalele atribuţii ale BNR sunt:

– elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb;

– autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare;

– emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;

– stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia;
– administrarea rezervelor internaţionale ale României.

Obiectivul fundamental al BNR

Totodată, BNR sprijină politica economică generală a statului, fără prejudicierea îndeplinirii obiectivului său fundamental privind asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

Conducerea BNR este asigurată de un Consiliu de administraţie, compus din nouă membri, iar conducerea executivă a BNR se exercită de către guvernator, prim-viceguvernator şi de cei doi viceguvernatori.

Membrii Consiliului de administraţie al BNR, cu nominalizarea conducerii executive, sunt numiţi de Parlament, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

Membrii consiliului de administraţie şi salariaţii Băncii Naţionale a României sunt obligaţi să păstreze secretul profesional asupra oricărei informaţii nedestinate publicării, de care au luat cunoştinţă în cursul exercitării funcţiilor lor, şi nu vor folosi aceste informaţii pentru obţinerea de avantaje personale, orice abatere fiind sancţionată conform legii.

Ei sunt obligaţi să păstreze secretul profesional şi după încetarea activităţii în cadrul băncii, orice încălcare fiind sancţionată în condiţiile legii.