Adriana Stoicescu, judecător la Tribunalul Timiș, a transmis un mesaj dur la adresa oamenilor care conduc și reprezintă statul român. Potrivit judecătoarei, “nenorocirea acestui popor este că, de 30 de ani, este condus şi reprezentat de personaje care şi-au făcut şcoala în ultima bancă, copiind de la colegii care azi muncesc ca fraierii”. Judecătoarea Adriana Stoicescu a transmis un mesaj dedicat ministrului Justiției și tuturot celor care se află la cârma țării, criticând actuala conducere și catalogând oamenii fără funcții în instituțiile de vârf ale statului, drept pierzători la „ruleta rusească a vieții”.

Mesajul pentru care judecătoarea riscă sancțiuni

„Nenorocirea acestui popor este că, de 30 de ani, este condus şi reprezentat de personaje care şi-au făcut şcoala în ultima bancă, copiind de la colegii care azi muncesc ca fraierii, aşteptând doar ca politicienii de carton să le căsăpească vieţile. Personaje ale căror taţi slugăreau partidul şi securitatea ne conduc spre vremuri de împliniri măreţe, reamintindu-ne zilnic vocaţia de pierzători la ruleta rusească a planetei. Astăzi, personajul trist care ocupă funcţia de ministru al justiţiei dovedeşte încă o dată, dacă mai era nevoie, că există ţara lor, guvernul lor şi justiţia lor”, a fost mesajul Adrianei Stoicescu pe Facebook.

Potrivit unor surse citate de Main News, președintele CSM a sesizat Inspecția Judiciară pentru a verifica dacă judecătoarea Adriana Stoicescu a comis abatere disciplinară prin postarea de pe Facebook.

Care sunt abaterile disciplinare?

Potrivit art. 97 din Legea 303/2004, privind statutul magistraților, constituie abateri disciplinare:
a) încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii privind magistraţii;
b) nerespectarea prevederilor cuprinse în Codul deontologic al magistraţilor;
c) intervenţiile pentru soluţionarea unor cereri privind satisfacerea intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, precum şi imixtiunea în activitatea altui magistrat;
d) desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
e) nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter;
f) nerespectarea în mod repetat a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor;
g) refuzul de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de părţile din proces;
h) reţinerea repetată a dosarelor peste timpul necesar efectuării lucrărilor sau studiului dosarului;
i) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire ce îi revine potrivit legii sau dispusă, potrivit legii, de conducătorul instanţei ori parchetului;
j) neglijenţa gravă sau repetată în rezolvarea lucrărilor;
k) efectuarea cu întârziere a lucrărilor;
l) absenţele nemotivate de la serviciu sau întârzierea ori plecarea de la program, în mod repetat;
m) atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi, avocaţi, experţi, martori sau justiţiabili”.