Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unei platforme care să permită furnizarea unei soluţii de învăţământ prin mijloace electronice, disponibile on-line pentru a permite formarea profesională şi evaluarea funcţionarilor publici. De asemenea, va  furniza soluţii de învăţământ, folosind aceleaşi mijloace, în vederea formării profesionale de bază a personalului ce oferă servicii turistice.

Atât funcţionarii publici, cât şi angajaţii din mediul privat, au nevoie, în desfăşurarea activităţii cotidiene, de formare/perfecţionare. In cazul funcţionarilor publici vorbim de cursuri din domeniul achizitiilor publice, management de proiect, legislatiei in domeniu, iar în mediul privat se poate opta pentru  cursuri de limbi străine, engleză, franceză, germană cu aplicare practică în meseriile de barman, ospătar, recepţioner şi cameristă.

Se estimează un număr de aproximativ 6.000 de utilizatori directi (600 utilizatori ai proiectului, angajaţi ai solicitantului si  5.010 utilizatori persoane fizice) , dar numărul acestora poate fi mult mai mare.Valoarea totală a proiectului este de 9.920.000 lei, din care 8.000.000 lei reprezintă valoarea asistenţei nerambursabile, iar proiectul va fi implementat în 18 luni.

"Proiectul E-learning este un instrument necesar pentru implementarea ,şi  în România, a conceptului de  "învătare pe tot parcursul vieţii" , a afirmat Ministrul Comunicaţiilor, Valerian Vreme, la semnarea contractului de finanţare pentru acest proiect.

"Sper că implementarea proiectului va fi un succes şi că va contribui la creşterea nivelului profesional atât al funcţionarilor publici cât şi al angajaţilor din turism, astfel încât pe termen lung să crească calitatea actului administrativ, dar şi a serviciilor din turism", a declarat Ministrul Elena Udrea.