Proiectul de lege a fost adoptat în 2019 de Senat, Camera Deputaţilor fiind decizională. La votul de miercuri s-au înregistrat 212 de voturi „pentru”, 94 „împotrivă” şi două abţineri.

„Art 1 – Prezenta lege garantează dreptul tuturor salariaţilor la plata unui salariu brut lunar, diferențiat pe criteriul nivelului de studii în cadrul unui program normal de lucru.

Art 2 – Cuantumul salariului brut lunar se stabileşte prin aplicarea unui coeficient raportat la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii.

Art 3- Prezenta lege stabilește coeficienții minimali de ierarhizare salarială pentru sectoare de activitate pentru care nu au fost încheiate contracte colective de muncă aplicabile la nivelul întregului sector de activitate și pentru care nu există legi speciale privind salarizarea sau contract colectiv de munca la nivel de unitate în vigoare , cu respectarea prevederilor art.2.

Art 4 – Coeficienţii minimali de ierarhizare sunt aplicabili pentru toate categoriile de salariaţi încadraţi pe funcţii pentru care este obligatoriu un nivel de calificare potrivit anexei la prezenta lege”.

Potrivit unui amendament care aparţine preşedintelui Comisiei pentru muncă, Adrian Solomon, legea garantează dreptul tuturor salariaţilor la plata unui salariu brut lunar, diferenţiat pe criteriul nivelului de studii, în cadrul unui program normal de lucru.

Conform unui alt amendament, articolul 2 se modifică astfel: „Cuantumul salariului brut lunar se stabileşte prin aplicarea unui coeficient raportat la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii”.

Actul normativ stabileşte coeficienţii minimali de ierarhizare salarială pentru sectoare de activitate pentru care nu au fost încheiate contracte colective de muncă aplicabile la nivelul întregului sector de activitate şi pentru care nu există legi speciale privind salarizarea sau contract colectiv de muncă la nivel de unitate în vigoare, cu respectarea prevederilor art.2.

„E vorba de o iniţiativă atât de mult aşteptată de sindicatele din România, mai puţin – e drept – de partea patronală. Este vorba de un tabel cu coeficienţi de ierarhizare a salarizării care a fost eliminat de către guvernarea Boc, la presiunea, evident, a celor care au impus atunci modificarea Codului muncii, a Codului dialogului social şi a legilor conexe.

Prin urmare, prin negocierile cu toate părţile din cadrul dialogului social, la comisie am ajuns la concluzia că revenirea la acest tip de reglementare este absolut necesară, dat fiind faptul că realităţile în domeniul salarizării sunt în continuă mişcare. Prin urmare, reintroducând în lege aceste valori, coeficienţi de ierarhizare, vom putea să vedem că un necalificat este plătit la nivelul salariului minim, un calificat va avea 1,20 din momentul acesta”, a explicat Adrian Solomon.

El a adăugat că nu este vorba despre o grilă foarte mare, dar este un punct de plecare către nişte negocieri corecte, reale, care să dea şi sindicatelor şi salariaţilor din România forţa necesară în cadrul negocierilor colective.

* se aplică pentru personalul salarial cu mai mult de 2 ani vechime în specialitate/experiență (pentru poz. 2-11)

** se aplică pentru cazul în care fișa postului are condiție sine qua non (pentru poz. 8-11)