Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, un proiect de lege privind Strategia de dezvoltare a României pe termen lung, până în 2040, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Nelu Barbu. Comisia România 2040 va fi responsabilă de elaborarea acestei strategii şi va fi condusă de Liviu Dragnea, preşedintele Camerei Deputaţilor. Proiectul de lege prevede că toate guvernele viitoare ale României vor fi obligate să ţină cont de obiectivele strategice identificate de Comisia România 2040 şi chiar să preia în bugetele anuale prevederile strategiei.

La elaborarea proiectului legii bugetului de stat, se vor lua în considerare cu  prioritate prevederile Strategiei „România 2040”. Totodată, guvernele vor continua programele şi proiectele de dezvoltare ce decurg din Strategia „România 2040”.

Din comisie vor mai face parte reprezentanţi ai Guvernului, ai Preşedinţiei, ai partidelor parlamentare, reprezentanţi ai Comisiilor de specialitate din cele două Camere ale Parlamentului, reprezentanţi ai Academiei Române, ai Consiliului de Programare Economică şi ai Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză. De asemenea, în componenţa Comisiei vor fi incluse şi personalităţi ale ştiinţei, din mediul academic şi universitar, desemnate la propunerea Consiliului de Programare Economică.

Comisia îşi va desfăşura activitatea în perioada 1 iunie 2018 – 1 iunie 2019.

Acest proiect cuprinde obiectivele propuse a fi realizate pe termen lung, linii directoare cu privire la dezvoltarea economică/socială şi setul de politici publice/strategice ce ar trebui implementate.

„Strategia se va elabora prin consens naţional, va cuprinde scenarii şi politici publice alternative pentru atingerea obiectivelor asumate şi, evident, în concordanţă cu toate strategiile şi direcţiile de dezvoltare pe termen mediu şi lung asumate la nivelul Uniunii Europene”, a spus Nelu Barbu.

Actul normativ mai prevede organizarea, de către comisie, de dezbateri publice sub forma unor forumuri naţionale, cu participare deschisă, în care vor fi prezentate rezultate de etapă.

 

Strategia pe termen lung se va corela cu Planul naţional de adoptare a monedei euro, precum şi cu strategiile sectoriale aprobate de Guvern şi, în funcţie de schimbările din contextul internaţional şi de evoluţiile economico-sociale interne, Strategia va fi actualizată la un interval de trei ani de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, va fi prezentată Guvenului şi Parlamentului după avizarea de către Consiliul de Programare Economică.

Cheltuielile legate de organizarea, funcționarea și activitatea specifică a Comisiei  „România 2040” se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Camerei Deputaților, iar Parlamentul va asigura spațiile necesare desfășurării activității Comisiei „România 2040, precum și birotica necesară.

Proiectul de lege urmează a fi trimis Parlamentului spre dezbatere şi adoptare.