Puterea rugăciunilor este cunoscută în rândul creștinilor, iar joi, 27 mai, îl celebrăm pe Sfântul Ioan Rusul, cunoscut pentru minunile sale și pentru sprijinul pe care îl oferă celor aflați în nevoie, mai ales în caz de boală.

Cuvintele de mai jos trebuiesc citite și rostite cu smerenie pentru orice caz de boală. Alături de tratamentul fizic și tratamentul spiritual are necesitatea lui și poate fi folosit cu succes. Află rugăciunea citind rândurile de mai jos de câte ori este nevoie.

Rugăciune către Sfântul Ioan Rusul. Se citește la vreme de boală și ajută pe oricine

Bucurându-mă de dumnezeiasca mărire la care te-ai înălțat, o, Sfinte Ioane, îndrăznesc să alerg la ajutorul tău pentru tămăduire. Știu, Părinte, că încercările vin din rânduiala lui Dumnezeu. Știu că prin boala trupului sufletul se curățește și că răbdarea este răsplătită de Dumnezeu. Dar de multe ori norii negri ai deznădejdii îmi tulbură mintea și mă depărtează de rugăciune.

De aceea, dar, o, Sfinte, găsesc alinare în cugetarea la vindecările tale minunate. Tu ai tămăduit mulțimea de copii, spre bucuria părinților lor. Tu ai îndreptat spatele bătrânei gârbove, tu ai dat sănătate femeii bolnave, spre bucuria copiilor ei. Tu l-ai vindecat pe bătrânul Atanasie care s-a uns cu untdelemn din candela ta. Tu ai îndepărtat cheagurile de sânge din capul Vasulei și l-ai tămăduit pe doctorul necredincios.

Știind grabnica ta mijlocire, te rog, o, Sfinte Ioane, ia viața mea în mâinile tale și mijlocește precum știi mântuirea mea. Dacă voia Domnului este să duc cu răbdare crucea bolii, dă-mi putere și ajută-mă să nu cârtesc din cauza neputințelor. Dar dacă Bunul Dumnezeu se va milostivi de mine pentru rugăciunile tale, atunci să mă tămăduiești fără șovăială, noule doctor fără-de-arginți, ca văzând aceasta să-ți mulțumesc ție și să-L laud în vecii vecilor pe Doctorul sufletelor și al trupurilor, prin cântarea: Aliluia!

Calendar 27 mai. Rugăciune către Sfântul Ioan Rusul. Se citește la vreme de boală și ajută pe oricine