„Aş spune că ne uităm la un exit. Riscurile devin puţin mai echilibrate“,a spus aceasta. Sanchez, care este director în cadrul firmei lui Nouriel Roubini, a mai menţionat că „orice ştiri proaste despre datele economice sunt lăsate deoparte“.
Europa este în continuare un risc în ciuda lichidităţilor şi a eforturilor făcute în speranţa evitării unui eveniment de genul Lehman.
„Totuşi, asta nu schimbă faptul că Europa este încă în recesiune şi că va continua să se adâncească în recesiune, iar asta va provoca toate cifrele necesare pentru pachetele de austeritate“, mai spune aceasta.
Sanchez consideră că principalii catalizatori pentru pieţe au fost operaţiunea de refinanţare pe termen lung, potenţialul unei răscumpărări a Greciei şi retorica pozitivă din Europa.
„Toate aceste lucruri pe care noi le aşteptam ca să ridice pieţele s-au întâmplat. Şi astfel suntem nevoiţi să ne întoarcem la lucrurile pe care le spuneam înainte, şi anume că aceasta este o economie slabă şi că datele sunt încă neconvingătoare pentru noi“.
<object id="cnbcplayer" height="380" width="400" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" >
<param name="type" value="application/x-shockwave-flash"/>
<param name="allowfullscreen" value="true"/>
<param name="allowscriptaccess" value="always"/>
<param name="quality" value="best"/>
<param name="scale" value="noscale" />
<param name="wmode" value="transparent"/>
<param name="bgcolor" value="#000000"/>
<param name="salign" value="lt"/>
<param name="movie" value="http://plus.cnbc.com/rssvideosearch/action/player/id/3000075810/code/cnbcplayershare"/>
<embed name="cnbcplayer" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="#000000" height="380" width="400" quality="best" wmode="transparent" scale="noscale" salign="lt" src="http://plus.cnbc.com/rssvideosearch/action/player/id/3000075810/code/cnbcplayershare" type="application/x-shockwave-flash" />
</object>

SURSA: CNBC