Urmare a încetării la termen a contractelor de prestări servicii încheiate cu Compania Naţională de Aeroporturi Bucureşti SA – CNAB (fosta Compania Naţională “Aeroportul Internaţional Bucureşti – Otopeni” SA), începând cu data de 01.02.2018, ora 00.00, Romprest a sistat orice serviciu prestat în folosul pasagerilor ce tranzitează Aeroportul Internaţional “Henri Coandă” Bucureşti.

Menţionăm că, în perioada 2001 – 2018, Romprest a prestat servicii de curăţenie, pază (în asociere cu subsidiara Romprest Security SRL), dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, întreţinere şi reparaţii clădiri, întreţinere şi reparaţii drumuri interioare, cai de acces şi parcări, vidanjare, arhitectura peisageră şi transport bagaje pasageri în baza a doua contracte încheiate în anul 2001, respectiv 2003. Cu privire la contractul semnat în anul 2003, acesta a fost încheiat pentru o perioadă iniţială totală de 15 ani, ajungând la termen, astfel, la data de 31.01.2018. Contractul semnat în anul 2001 a fost încheiat iniţial pentru o perioadă de 5 ani şi a fost prelungit o singură dată, cu un an înainte de ajungerea la termen, când părţile au decis prelungirea până la data de 31.01.2018. 
Preţul contractului nu a mai fost ajustat din anul 2008, obiectul acestuia fiind adiţionat însă, la cererea CNAB, cu servicii suplimentare, respectiv cu suprafeţe de prestaţie suplimentare ca urmare a extinderii facilitaţilor aeroportuare. Astfel că, Romprest a prestat servicii în folosul pasagerilor aeroportului la un tarif
subevaluat, neluându-se în consideraţie pentru ajustarea tarifului nici majorările legale ale salariului minim pe economie, nici inflaţia şi nici alţi factori componenţi ai mecanismului de formare a preţului contractual. În aceeaşi situaţie se afla şi contractul având ca obiect prestări servicii de pază, care a
generat pierderi constante pentru Romprest Security, fiind una din cauzele intrării acesteia în insolvență. Romprest Security a fost efectiv captivă în acest contract de achiziție publică, neputând să-l denunțe unilateral decât cu consecinţe grave și cu riscul primirii unui certificat constatator negativ de la CNAB, care ar fi împiedicat-o să mai participe la vreo procedură de licitație publică. Romprest Security prestează servicii de pază pentru CNAB începând din anul 2009, pe un tarif de prestaţie raportat la salariul minim brut pe economie la nivelul anului 2009, respectiv de 600 RON/lună. Deși salariul minim a crescut exponenţial din anul 2009, CNAB având obligația echilibrării contractului de prestări servicii, aceasta a refuzat constant acest demers, motiv pentru care în prezent există în instanţă două dosare prin care Romprest Security solicita daune pentru încălcarea acestei obligații și repararea prejudiciului cauzat.
Clarificări privind procedurile de achiziţie
Începând cu data de 15.12.2017, în condiţiile în care contractele Romprest expirau în data de 31.01.2018, CNAB a inițiat o serie de proceduri de licitație deschisă pentru obiecte cuprinse anterior integral în contractele încheiate cu Romprest, respectiv:Procedura 1: LOT I – servicii de curăţenie, salubrizare şi colectare selectivă în spaţiile terminalelor de pasageri;

 

Lot ÎI – servicii de vidanjare a cabinelor ecologice amplasate în perimetrul aeroportuar.

Procedura 2: Lot nr. 1 – curăţenie stradală constând în: maturare manuală şi mecanizată, inclusiv rigole/elemente ale sistemului de evacuare ape pluviale, strângerea şi evacuarea deşeurilor, golirea şi spălarea coşurilor de gunoi, eliminarea vegetaţiei dintre rosturi, ştergere/spălare elemente signalistica (panouri, indicatoare etc) şi Lot nr. 2 – deszăpezire, degivrare şi transport zăpada, inclusiv punere la dispoziţie substanţe/soluţii degivrante.

Procedura 3: Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor şi valorilor deţinute de CNAB la punctele de lucru AIHCB (Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti, n.r.) şi AIBB-AV (Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu, n.r.).

Romprest a contestat primele două proceduri, în ceea ce privește condiţiile de atribuire prin invocarea unor motive reale, obiective, printre care amintim: lipsa posibilităţii de ajustare a tarifelor pe toată durata contractului, de 4 ani; valoarea estimată foarte mică în raport cu serviciile ce urmează să fie prestate, Romprest fiind operator în ultimii 15 ani şi deţinând toate informaţiile privind cheltuielile aferente prestaţiilor; criteriul de atribuire, preţul cel mai scăzut, care nu este cel adecvat pentru prestarea acestei categorii de servicii pentru un Aeroport Internațional.
CNSC este autoritatea care a decis suspendarea procedurilor ca urmare a contestației, până la soluționarea acesteia. Dosarul contestației este pe rolul CNSC, iar termenul legal de soluționare este de 20 de zile lucrătoare.
Cu privire la atribuirea serviciilor de pază, procedura 3, suspendarea procedurii, și nu blocarea acesteia cum eronat se afirmă, s-a făcut de către CNSC, ca urmare a contestaţiei depusă de către Romprest Security, bazată pe ambiguitatea prevederilor din documentaţia de achiziţie. CNAB, recunoscându-și culpa, a inițiat o serie de modificări ale prevederilor documentaţiei de achiziție, admiţând că acestea sunt ambigue și nelegale.
Începând cu data de 01.02.2018 CNAB nu mai are încheiate contracte valabile cu vreun prestator care să asigure serviciile care făceau obiectul contractelor Romprest.

 

Din acest motiv CNAB a inițiat proceduri de negociere în regim de urgenţă pentru serviciile menţionate mai sus la primele două proceduri, cu mai mulți operatori economici pe bază de invitaţie, cu scopul de a încheia contracte pentru o perioadă de maxim 6 luni sau până la atribuirea contractelor prin procedura de licitaţie publică, Romprest participand la aceste proceduri.
În acest moment, datorită nerespectării procedurilor specifice de achiziții publice, procedura 1, Lotul I şi II, a fost contestată de doi dintre cei trei participanți, inclusiv Romprest, iar semnarea contractului este suspendată până la soluționarea acestor contestații.
CNAB a organizat procedura de negociere cu operatorii economici pe criterii de participare permisive, prin renunțarea la cerințe minime de calificare privind cifra de afaceri, experiența similară şi capacitatea tehnică necesară. De asemenea, CNAB a permis ofertanților să probeze că dețin personalul, echipamentele și utilajele necesare pentru prestarea serviciilor prin declarații pe propria răspundere. Considerăm că, în toată perioada de derulare a contractelor, mai bine de 15 ani, Compania Romprest Service SA a susţinut la un nivel înalt prestaţiile de servicii în incinta Aeroportului Internaţional Henri Coandă. Compania Romprest Service SA nu va face niciodată rabat de la standardele de performanţă ale personalului sau calificat, de la respectarea cu stricteţe a prevederilor legale incidente în acest domeniu de activitate, de la calitatea furnizorilor de materiale şi echipamente, în detrimentul calității prestației sale și pentru încadrarea în criterii de atribuire neconforme cu importanța obiectivului supus investiției.

Citeşte şi: Contractul INTANGIBIL cu Aeroportul Otopeni, expirat. Romprest dispare de pe cel mai mare aeroport din România