Astfel, conform Deciziei din 13 decembrie 2017 a Curţii de Conturi – Camera de Conturi Sibiu, postată pe site-ul Romgaz, compania trebuie să identifice "repartizarea ieşirilor din evidenţă reprezentând abandonarea unor lucrări de investiţii aferente unor sonde de explorare pentru care nu s-au confirmat rezerve exploatabile", precum şi prejudiciul rezultat din diferenţa între preţul de vânzare pe piaţa reglementată şi cel de pe piaţa liberă, după ce Romgaz a vândut pe piaţa reglementată o cantitate mai mare decât îi comunicase Transgaz. 

De asemenea, producătorul de gaze trebuie să stabilească prejudiciul adus după ce au fost decontate biletele de avion pentru unii salariaţi care au beneficiat de bilete de odihnă şi tratament în afara ţării, precum şi plăţile nejustificate reprezentând sporul acordat peste programul de lucru. 

"Întrucât apreciem că există riscul neîncasării prejudiciilor în termenul de prescripţie, vă rugăm să dispuneţi toate măsurile pentru încadrarea în termenul legal de acţiune. De asemenea, veţi comunica trimestrial, până la data de 15 ale lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, modul de implementare a măsurilor. Primul termen de raportare va fi 15.04.2018", susţin reprezentanţii Curţii de Conturi. 

Totodată, nerecuperarea prejudiciilor ca urmare a nedispunerii şi a neurmăririi de către conducere a măsurilor transmise de Curtea de Conturi constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, se arată în documentul citat.