În perioada analizată, ca şi în anii precedenţi, datoria publică a României a crescut într-un ritm superior celui de creştere 
economică, în timp ce populaţia ţării a fost în scădere permanentă. 

"Se constată că, în anul 2015, ritmul de creştere a PIB-ului României l-a devansat pe cel al datoriei publice, însă, pe ansamblul perioadei 2013-2015, datoria publică a avut un ritm de creştere mai accelerat decât cel al PIB-ului României", se arată în raportul citat. 

Însă, cu toate că, din punct de vedere al ponderii datoriei publice şi a deficitului în PIB România se situează sub limitele prevăzute prin Tratatul de la Maastricht şi printre primele ţări din Uniunea Europeană, în ceea ce priveşte nivelul de trai se constată un decalaj important faţă de statele membre ale UE, ţara poziţionându-se pe penultimul loc. 

"În anul 2015, din punct de vedere al PIB-ului/locuitor, 11 state membre s-au situat peste media UE28, Luxemburg înregistrând nivelul cel mai ridicat al acestui indicator, cu 271% din medie, urmat de Irlanda cu un nivel de 145%. Bulgaria a fost statul membru cu cel mai scăzut PIB pe cap de locuitor, cu un procent de 46% din media UE28, România situându-se pe penultimul loc, cu un procent de 57% din media UE28", se arată în raportul menţionat. 

În ceea ce priveşte indicatorul datoriei publice raportat la produsul intern brut al României, în anul 2015 se constată faptul că, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, acesta a avut un nivel de 44,3%, iar după metodologia SEC 2010 a înregistrat un nivel de 38,4%, situându-se sub pragul de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht. Astfel, România se află între primele 5 state membre cu cea mai scăzută datorie publică în PIB din UE28. 

În aceste condiţii, Curtea de Conturi consideră că este necesar ca politica economică a României să fie concentrată în scopul creşterii produsului intern brut, atât prin dezvoltarea sectorului industrial şi a sectorului agricol, cât şi prin continuarea investiţiilor în domeniul construcţiilor şi al serviciilor. 

Curtea de Conturi a efectuat, la Ministerul Finanţelor Publice, care deţine şi calitatea de administrator al datoriei publice, un audit financiar asupra Contului general anual al datoriei publice a statului pentru anul 2015. 

Conform raportului, în timpul misiunii de audit financiar asupra Contului general anual al datoriei publice pe anul 2015 la MFP, au fost constatate abateri de la legalitate şi regularitate, precum şi cazuri de nerespectare a principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului. Însă, realizatorii documentului menţionează faptul că "abaterile consemnate în Raportul de audit nu afectează semnificativ contul general anual al datoriei publice pe anul 2015".

SURSA: Agerpres