Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 18,4 miliarde de lei (2,6% din PIB), au fost cu 4,1% mai mari în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Potrivit datelor MFP, creşteri semnificative faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent s-au înregistrat la încasările din impozitul pe profit (+23,8%), TVA (+18,5% ), impozitul pe venit (16,9%) şi venituri nefiscale(+25,4%).

În luna ianuarie s-au redus încasările din accize ( – 11,6%) şi contribuţii de asigurări sociale (-3,4%).

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la impozite şi taxe pe proprietate cu 11,9% în timp ce veniturile nefiscale s-au redus cu 7,4%.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 14,4 miliarde de lei, s-au redus în termeni nominali cu 10,7% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, respectiv 0,4% puncte procentuale ca pondere în PIB.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au redus cu 25,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Scăderea se regăseşte la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, datorită plăţii, în luna ianuarie 2014, a arieratelor către furnizorii de medicamente, ca urmare a implementării Legii nr. 72/2013 prin care s-a transpus în legislaţia românească Directiva nr. 7/2011 privind combaterea întârzierilor în efectuarea plăţilor comerciale.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 682,6 milioane lei, respectiv 0,1% din PIB, nivel similar cu cel realizat la aceeaşi dată a anului precedent (674,1 milioane de lei).

Pentru anul 2015, autorităţile române şi instituţiile financiare internaţionale au convenit un deficit bugetar de 1,83% din PIB. Anul trecut, bugetul general consolidat a consemnat un deficit de 1,85% din PIB.

AGERPRES