Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a aprobat, miercuri, modificarea şi completarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, informează, joi, CSSPP.

Noul act normativ elimină obligativitatea publicării în presa scrisă a documentului prin care administratorul informează şi solicită acordul participanţilor la fondul de pensii facultative, datorită volumului mare de informaţii pe care acesta le poate conţine.

Documentul se va publica exclusiv pe pagina proprie de Internet a administratorului, publicarea acestuia fiind anunţată în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională, pe o perioadă de cel puţin două zile consecutive. Doar la solicitarea participanţilor, administratorul este obligat să transmită documentul prin servicii poştale sau poştă electronică.

Norma de modificare şi completare a Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative elaborată în aplicarea Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative va fi transmisă spre publicare în Monitorul Oficial şi va fi disponibilă pe site-ul CSSPP.