Registrul comerţului a aplicat prevederile legii privind eliminarea unor taxe şi tarife, publicată în acest an, şi nu va mai percepe următoarele taxe:

1. Taxe pentru operațiunile de înregistrare în registrul comerțului:

Cererea de înregistrare în registrul comerţului pentru persoane juridice (autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 250 lei;

Cererea de înregistrare în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale (înmatriculare, autorizare funcţionare prin declaraţie pe propria răspundere) – 90 lei;

Cererile de menţiuni simple – 45 lei:

– cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire firmă;

– cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire emblemă pentru persoane juridice;

– declaraţie model 1;

– declaraţie model 2;

– declaraţie model 3;

– cerere de radiere;

– cerere de menţiune operaţiune unică pentru persoane juridice

– cerere de menţiuni;

– cerere depunere şi menţionare acte:

– cerere depunere situaţii financiare;

– cerere eliberare duplicat;

– cerere îndreptare erori materiale – PJ;

– cerere de preschimbare a certificatului de înmatriculare;

– cerere înregistrare în registrul comerţului – numire lichidator potrivit art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

– cerere înregistrare în registrul comerţului – numire lichidator potrivit art. 237 alin. (7) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – PJ;

Cererile de menţiuni complexe  – 220 lei:

– cerere de menţiuni cu două sau mai multe operaţiuni – PJ;

2. Fondul de lichidare – 50% aplicat la taxele de înregistrare;

3. Fondul privind Buletinul Procedurilor de Insolvenţă – 10% aplicat la taxele de înregistrare.