“Reformatorul dela finanțe” scria  Adevarul, marti 17 octombrie 1992     

Impozitele ”elementare” sunt tot impozite “cedulare”

 

Se știe că liberalii, în opoziție fiind, au criticat cu cea mai mare înverșunare impozitee d-lui Titulescu, ceea ce n’a împiedicat totuți pe d. Vintilă Brătinu să menție și șă aplice o parte din ele. S-a spus însă că acesta este numai în mod provizoriu, până ce d.ministru de finanțe va putea alcătui o reformă fiscală generală, așezată pe alte baze.

D. Vintilă Brătianu, lucrând cu comisia de specialiști, a întocmit ante-proiectul legei de impozitare care urmează să fie pusă în aplicare în Aprilie viitor. Acest ante-proiect e menit să dea ce mai mare satisfacție d-lui Titulescu, ale cărui principii au fost adooptate, fără prea mari deosebiri, de reformatorul de la finanțe.

In adevăr, d. Vintila Brătianu păstrează următoarele impozite:

  1. Pe veniturile proprietăților agricole; 2) pe ale proprietăților clădite; 3) pe ale valorilor mobiliare; 4) pe veniturile comerciale și industriale; 5) pe salarii; 6) pe veniturile din profesiuni și ocupațiuni neimpuse la celelalte impozite

Pe acestea, d. Vintilă Brătianu le numește impozite elmentare. Toată lumea însă va recunoaște în ele impozitele d-lui Titulescu cari, din cedulare, s-au transformat în elementare.

Ceva mai mult. Ca și reforma d-lui Titulescu, ante-proiectul d-lui ministru de finanțe prevede și un impozit progresiv pe venitul global, ca o anexă a primelor șease.

Așa dar, d. Vintila Brătianu pune toată greutate noului regim fiscal tot pe impozitee cedulare, ferindu-se de o reformă seriosă și adâncă, cum ar fi întemeierea întregului regim fiscal pe impozitul progresiv pe venit – singura reformă dreaptă și cu adevărat democratică.

Intelegem prea bine că un reprezentant al claselor cu venituri mari nu se poate opri la o asemenea reformă. Dar dacă era vorba să rămânem la sistemul d-lui Titulescu, de ce l-au mai combătut liberalii și nu l-au aplicat până acum decât parțial. RAN

Adevarul, marti 17 octombrie 1992 (fondatori: Al.V.BELDIMAN 1888-1897, CONST.MILLE 1897-1923