Se impune reducerea risipei alimentare din România

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a făcut public un proiect de lege care se referă la reducerea risipei alimentare.

Acest proiect de lege propune schimbări în legile despre cum gestionăm mâncarea pe care o aruncăm. Toate companiile din domeniul alimentar trebuie să facă ceva să reducă risipa de mâncare, ca parte din planul de a fi mai buni pentru mediu și pentru oameni.

În proiect sunt incluse idei precum:

  • să-i învățăm pe oameni și companii să fie mai atenți cu mâncarea și să fie responsabili pentru cât de mult aruncă;
  • să dăm mai multă mâncare la donații;
  • să facem un plan național pentru a reduce risipa de mâncare;
  • să găsim o modalitate de a urmări și controla mai bine ce facem pentru a reduce risipa de mâncare, printr-o platformă națională special creată.

Odată ce regulile pentru aplicarea Legii 217/2016 devin obligatorii, companiile vor trebui să facă următoarele:

  • să pună în practică cel puțin două lucruri pentru a preveni risipa de mâncare înainte de a arunca mâncarea;
  • să încarce până pe 31 martie, pentru anul trecut (de la 1 ianuarie până pe 31 decembrie), într-o platformă specială, planurile lor pentru a reduce risipa de mâncare;
  • să încarce până pe 31 martie, pentru anul trecut (de la 1 ianuarie până pe 31 decembrie), în aceeași platformă, rapoarte despre cât de multă mâncare au dat gratuit, atât companiilor care au primit mâncare cât și celor care au donat mâncare.
risipă alimentară
Gata cu risipa alimentară / SURSA FOTO: Dreamstime

Ce prevede Legea 217/2016?

Articolul 1.

(1) Prezenta lege reglementează asigurarea îndeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabilă asumate la nivel european și internațional de către România, în ceea ce privește prevenirea și reducerea risipei alimentare. Diminuarea risipei alimentare este un obiectiv urmărit de toți operatorii economici din sectorul agroalimentar.

(2) Scopul prezentei legi îl constituie stabilirea măsurilor de prevenire și reducere a risipei de alimente și a acțiunilor de promovare aferente, în vederea creșterii utilizării și valorificării alimentelor de-a lungul lanțului agroalimentar.

(3) În sensul prezentei legi, prin risipă alimentară se înțelege situația în urma căreia alimentele ies din circuitul consumului uman din pricina degradării și sunt distruse, conform legislației în vigoare.

(4) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile utilizate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(5) În vederea atingerii obiectivului vizat de prezenta lege, autoritățile publice cu atribuții de reglementare și control în domeniul agroalimentar au responsabilitatea informării consumatorilor finali cu privire la data durabilității minimale și condițiile de igienă alimentară. Operatorii prevăzuți la art. 2 alin. (1) pot participa în mod voluntar ca parteneri la activitățile și campaniile propuse de autorități și/sau pot iniția propriile acțiuni de informare în spiritul prezentei legi.

Ce prevede proiectul de HG?

„HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: politici.indalim@madr.ro.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.”, scrie pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).