Reciclad`OR S.A. este o organizație specializată în implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) și își desfășoară activitatea în conformitate cu normele Uniunii Europene și cu legislația națională în vigoare.

Portofoliul de clienți existent la ora actuală s-a constituit conform normelor economiei de piață, în urma comparării ofertelor și, desigur, a serviciilor furnizate de cele 13 OIREP-uri care activează pe piață, piața transferului de responsabilitate fiind extrem de competitivă. Această decizie nu poate fi influențată de nicio terță parte.

Reciclad`OR S.A., prin criteriile de selectare a colectorilor și a reciclatorilor, a reușit să lucreze cu cei mai buni dintre aceștia. Trebuie menționat că fiecare colector și reciclator care activează pe piața națională are posibilitatea de a lucra cu unul sau mai multe OIREP-uri. Criteriile de selecție utilizate de către Reciclad`OR și procedurile de trasabilitate a deșeurilor, implementate în cadrul companiei și-au dovedit eficacitatea de la an la an.

Succesul Reciclad’OR se bazează pe transparență și etică în afaceri, în relația cu clienții și colaboratorii săi și este rezultatul unei configurații complexe compusă din strategie, resursele și competențele dezvoltate, sistemele de management, leadership, viteza de reacție și adaptabilitate la schimbarea condițiilor economice și juridice.

Atât datorită echipei de profesioniști în domeniu ce o compun, cât și sistemelor moderne de management al deșeurilor implementate împreună cu partenerii ADI/UAT, valorificatori/reciclatori și colectori, Reciclad’OR aduce un aport important în economia circulară, finanțând activitatea de colectare separată a deșeurilor de ambalaje și a deseurilor de ambalaje din deșeurile municipale, urmărind îndeaproape trasabilitatea acestora către valorificatori/reciclatori. Calitatea serviciilor, transparența și predictibilitatea tarifelor practicate, reacția de răspuns la solicitările clienților, programele de CSR și reputația brand-ului sunt factorii esențiali de succes care au generat un grad înalt de retenție al portofoliului de clienți (99,8%) și creșterea continuă a numărului de noi clienți.

Viziunea Reciclad’OR este una strâns legată de activitatea, planurile, chiar viziunea clienților noștri, cei pentru care, în baza contractului de prestări servicii, îndeplinim obligațiile de reciclare a ambalajelor, conform normelor legislative în vigoare.

Reciclad’OR se confruntă cu acuzațiile nefondate și răuvoitoare

În ultimele luni, însă, imaginea companiei a fost puternic afectată de atacurile repetate ale publicației Newsweek, acuzațiile aduse Reciclad’OR fiind nefondate și răuvoitoare.

Ca și în cazul articolului publicat luni, 12 aprilie 2021, într-o manieră asemănătoare, Reciclad`OR a fost vizată anterior de un articol publicat la data de 20 noiembrie 2020 de către Newsweek România, intitulat „Mafia Peturilor”, care a adus de asemenea atingeri grave atât dreptului la imagine și reputație a companiei, cât și dreptului la imagine al doamnei Diana-Ionela Cîtu, CEO Reciclad’OR. Cu toate că, în aparență, a fost acordat un așa-zis „drept la replică”, în realitate răspunsurile oferite de către Reciclad’OR au apărut în publicație numai de formă, la finalul articolului, cu un font mic și cu răspunsurile în bloc, iar nu în contextul general al tuturor acuzelor aduse, pentru ca cititorii să își facă o impresie în cunoștință de cauză asupra realității faptice.

La acel moment, compania a primit repetate solicitări din partea clienților și colaboratorilor în vederea clarificării situației expuse de publicație, putând aprecia proporțiile impactului negativ asupra imaginii companiei pe care acest articol l-a avut, cu atât mai mult cu cât, de-a lungul anilor, reprezentanții companiei au luptat pentru păstrarea imaginii curate ale Reciclad’OR S.A. și au reușit să mențină un standard de imagine, dar mai ales de calitate al companiei.

Pe cale de consecință, societatea a acționat în instanță publicația Newsweek, solicitând să se dispună încetarea formulării oricăror afirmații cu conținut defăimător îndreptate împotriva Reciclad`OR, în temeiul art. 253 alin. (1) din Codul civil. De asemenea, compania solicitat publicarea hotărârii ce urmează a fi pronunțată, ca urmare a soluționării, în 3 ziare de răspândire națională, inclusiv în cuprinsul publicației Newsweek România, în temeiul art. 253 alin. (3) lit. a) din Codul civil, cât și obligarea pârâților la plata despăgubirilor cu titlul de daune morale pentru prejudiciul de imagine cauzat, în temeiul art. 253 alin. (4) din Codul civil.

Membru Platinum al ”International Solid Waste Association” (ISWA), Reciclad’OR va continua să își consolideze poziția pe piața OIREP-urilor din România, respectându-și toate obligațiile legale pe care și le-a asumat în relația contractuală cu producătorii și importatorii de produse ambalate și acționând în spiritul transparenței și eticii în afaceri, conduită care a caracterizat compania de la înființare până în prezent.

 

Conducerea SC RECICLAD`OR S.A