Gradul de ocupare era mai mare pentru bărbaţi (66,8%, faţă de 51,4% pentru femei). Pe medii de rezidenţă rata de ocupare a avut valori apropiate (59,5% în mediul urban şi 58,7% în mediul rural).

În primul trimestru, populaţia activă a României era de  8.892.000 de persoane, din care, 8.237.000 de persoane erau ocupate şi 655.000 de persoane erau şomeri.

În intervalul calculat, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 63,7%, la o distanţă de 6,3 puncte procentuale faţă de ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020.

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 23,0%. Rata şomajului în trimestrul I 2015 a fost de 7,4%, în creştere faţă de trimestrul anterior (6,7%).

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 2,4 puncte procentuale (8,4% pentru bărbaţi faţă de 6,0% pentru femei), iar pe medii rezidenţiale, de 0,5 puncte procentuale (7,6% pentru mediul urban, faţă de 7,1% pentru mediul rural).