"A simplifica relaţia statului cu mediul de business reprezintă o prioritate pentru echipa noastră, astfel încât am decis să realizăm o analiză consecventă cost-beneficiu pentru IMM-uri, a Testului IMM, a evaluărilor ex ante ale impactului tuturor noilor reglementări şi ale modificărilor acestora. Concret, insistăm asupra faptului că niciun act normativ, cu impact asupra mediului de afaceri, nu este adoptat de către Guvern dacă Testul IMM nu este aplicat într-un mod transparent', a declarat Claudiu Vrînceanu, secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi preşedintele GEIEAN, citat în comunicat.

Totodată, ţinând seama de recomandările Comisiei Europene şi ale Băncii Mondiale, de prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi de practica unor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale (ANAF, ANPC, ANT etc.), în Memorandum se propune ca Guvernul să dispună aplicarea Testului IMM, cu titlu experimental şi în mod voluntar, şi în cazul ordinelor, instrucţiunilor şi altor acte normative emise de conducătorii organelor administraţiei publice de specialitate din sfera impozitelor şi taxelor, ajutoarelor de stat, înregistrării şi autorizării persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi a persoanelor juridice, stabilirii, modificării condiţiilor, termenelor şi procedurilor referitoare la obligaţiile de raportare, prin care se stabilesc prescripţii cu caracter de normă sau reguli noi în sarcina întreprinderilor mici şi mijlocii şi pentru care este important de ştiut ce impact vor avea asupra activităţii acestora, cât este de mare acest impact şi care este sensul acestuia (pozitiv sau negativ).

În document se menţionează, de asemenea, că GEIEAN va analiza periodic şi va informa trimestrial Guvernul, prin intermediul MECRMA, şi în ceea ce priveşte actele normative pentru care nu a fost efectuat Testul IMM prin care se stabilesc prescripţii cu caracter de normă sau reguli noi în sarcina întreprinderilor mici şi mijlocii.

În perioada 1 ianuarie 2015 – 23 martie 2016, GEIEAN a emis, la solicitarea iniţiatorilor, avize consultative pentru proiecte de acte normative (OUG şi HG) pentru care a fost efectuat Testul IMM.

"Evaluarea rezultatelor Testului IMM trebuie să conducă la identificarea corecţiilor care se impun şi la îmbunătăţirea condiţiilor pentru IMM-uri în definitivarea proiectelor de acte normative. Precizăm că, analiza preliminară a GEIEAN, nu exclude obligativitatea iniţiatorilor unui act normativ cu relevanţă în acest domeniu, de a aplica Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare", se mai arată în comunicat.

SURSA: Agerpres