Propunerile prevăd, printre altele, stabilirea limitelor de venituri proprii, aferente anului 2015, pe categorii de unităţi administrativ-teritoriale de la 1,5 milioane de lei pentru comune, la 80 de milioane de lei pentru judeţe. Unităţile administrativ-teritoriale care se estimează că nu realizează, în 2015, venituri proprii până la nivelul limitelor stabilite primesc sume de echilibrare din cota de 18,5% din impozitul pe venitul constituit la nivelul fiecărui judeţ şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare.

SURSA: Agerpres