Proiectul prevede simplificarea Registrului-inventar, prin menţinerea a trei coloane din cele 10 prevăzute de reglementările actuale, eliminarea obligaţiei parafării celor două registre contabile obligatorii la structura fiscală teritorială (pentru similitudine cu operatorii economici persoane juridice), iar nomenclatorul principalelor documente financiar-contabile utilizate de persoanele fizice va cuprinde un număr mai mic de formulare – 10, comparativ cu reglementarea actuală care prevede 15 formulare.

De asemenea, termenul legal de păstrare a documentelor justificative utilizate de persoanele fizice care utilizează contabilitatea în partidă simplă va fi redus de la 10 ani la cinci ani, cu unele excepţii.

Reglementările privind contabilitatea în partidă simplă se aplică de către persoanele fizice al căror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, şi este obţinut din cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, precum şi din activităţi independente – activităţi economice (PFA, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale), profesii libere (medici, avocaţi, notari, auditori financiari, consultanţi fiscali, experţi contabili, arhitecţi), drepturi de proprietate intelectuală (dacă optează pentru determinarea venitului net în sistem real).