Potrivit documentului, limitele de despăgubire stabilite de către A.S.F sunt de 1,22 milioane de euro pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate şi de 6,07 milioane de euro pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate. Limita de despăgubire se stabileşte la echivalentul în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României. 

De asemenea, în proiectul normei se precizează că sistemul bonus-malus este format din categoria de bază B0, 8 clase de bonus şi 8 clase de malus; clasa B0 este atribuită unui nou asigurat, fără istoric în asigurare. Reducerea sau majorarea stabilită conform sistemului bonus-malus se aplică tarifelor practicate de către asigurătorul RCA la care potenţialul asigurat urmează să încheie contractul RCA, în vigoare la data la care se încheie contractul RCA. Perioada de referinţă este anul calendaristic anterior datei de intrare în valabilitate a contractului RCA. 

Conform anexei 5 a proiectului, coeficient aplicat asupra primei de asigurare porneşte de la 50% pentru clasa B8 şi ajunge la 200% pentru M8. 

Tot în cadrul şedinţei de luni a fost aprobat Proiectul Normei pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăţilor din domeniul asigurărilor, precum şi Proiectul de normă privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea societăţilor de asigurare şi reasigurare şi a brokerilor de asigurare. 

Totodată, în cadrul şedinţei a avut loc avizarea Actului Constitutiv al Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România; aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a raportului de activitate ale Fondului de Garantare a Asiguraţilor (FGA) pentru anul 2016, precum şi informarea privind Raportul administratorilor Fondului, aprobarea Strategiei anuale revizuite de investire a resurselor financiare ale Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (FGDSPP) pentru anul 2017. 

AGERPRES