Veniturile din activităţile independente – activităţi comerciale, profesii libere şi drepturi de proprietate intelectuală -, desfăşurate după 1 ianuarie 2009, nu vor mai fi reîncadrate dacă se conformează condiţiilor enumerate de proiectul de lege.

Astfel, veniturile nu vor mai reîncadrate dacă:

De la 1 ianuarie 2016, persoanele care desfăşoară activităţile îndeplinesc criteriile aplicabile activităţilor indepedente prevăzute în proiectul de Cod fiscal, aflat încă în dezbaterea parlamentului.

Până cel târziu la 31 decembrie 2015, încheie contract individual de muncă conform Codului Muncii sau orice altă formă contractuală, permisă de legea aplicabilă activității respective, pentru derularea activităţilor dependente.

Nu mai desfăşoară respectivele activităţi pentru plătitorul de venit la data de 31 decembrie 2015.

Conform proiectului de Cod fiscal, aflat în dezbaterea Parlamentului şi care urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2016, activitatea independentă este orice activitate desfășurată de către o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care îndeplinește majoritatea dintre următoarele criteria, respective trei din cinci criterii: persoana fizică dispune de libertatea de alegere a desfăşurării activităţii, a locului de desfăşurare a acesteia și a programului de lucru; activitatea poate fi desfăşurată pentru unul sau mai mulţi clienţi; riscul inerent activității este asumat de contribuabil; activitatea se poate desfășura prin utilizarea cu preponderență a patrimoniului afacerii, prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice, în funcție de specificul activității; desfăşurarea activității se realizează direct sau cu personalul angajat în condiţiile legii.

Anularea datoriilor la impozit pe venit şi contribuţii

În urma controalelor ANAF, desfăşurate în ultimul an, au fost reîncadrate veniturile unor activităţi independente ca dependente, fiind emise decizii de impunere pentru plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor de asigurări ca pentru salarii.

Proiectul de lege anulează deciziile de impunere emise şi stabileşte că sumele achitate vor fi returnate.

Astfel,  este prevăzut că nu vor mai fi emise noi decizii de impunere, deciziile emise deja nu vor fi mai trimise, deciziile emise şi trimise vor fi anulate, iar sumele achitate vor fi returnate.

Proiectul prevede că, până la data de 1 ianuarie 2016, nu se mai emit decizii de impunere pentru stabilirea de diferenţe de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii de tipul impozitului pe venit, contribuţiilor de asigurări sociale, în sarcina plătitorului de venit şi/sau beneficiarului de venit, în vederea reîncadrarii ca dependentă a activităţii independente. Dacă au fost emise decizii de impunere, anterior intrării în vigoare a prevederilor acestei legi, prin care au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare acestea nu mai sunt comunicate, iar obligaţiile fiscale principale şi accesorii se scad din evidenţa analitică pe plătitor pe bază de borderou de scădere. Dacă au fost emise şi comunicate decizii de impunere sau orice alte acte administrativ-fiscale, până la data intrării în vigoare a acestei legi, vor fi emise şi comunicate din oficiu contribuabilului şi/sau, după caz, plătitorului de venit, decizii de anulare, indiferent dacă au fost contestate şi/sau atacate. Dacă au fost emise şi comunicate decizii de impunere şi au fost achitate obligaţiile fiscale principale şi/sau accesorii, sumele sunt restituite.

Datoriile la TVA

Proiectul de lege mai prevede că persoanele fizice cu venituri din activităţi independente care nu s-au înregistrat în scopuri de TVA, aşa cum prevede Codul fiscal în cazul depăşirii plafonului de înregistrare de 65.000 euro la cursul de la data aderării, respectiv 220.000 lei, nu vor plăti diferenţe de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii dacă până la 31 decembrie 2015 se vor înregistra în scopuri de TVA sau vor încheia un contract individual de muncă sau orice altă formă contractuală, permisă de legea aplicabilă activităţii respective, pentru derularea activităţilor dependente.

Reîncadrarea veniturilor din activităţi independente a fost făcută de ANAF în baza  articolului 7 din Codul fiscal. Diferentele stabilite sunt considerabile, precizează specialiştii Contexpert, taxarea efectivă a activităţilor independente este de circa 26%, în timp ce pentru salarii depăşeşte 75% cumulat pentru angajat şi angajator. Accesoriile, însemnând dobânzi şi penalităţi de întârziere, sunt în acest moment de 18,25% pe an. Având in vedere că majoritatea deciziilor de impunere au fost emise pentru toată perioada de prescripţie, obligaţiile principale şi accesoriile au fost calculate pentru cinci ani anteriori.

UPDATE Varianta proiectului publicată de minister prevede anularea diferenţelor de impozite şi taxe, precum şi a accesoriilor aferente acestora, stabilite ca urmare a reîncadrării/reconsiderării de către organul fiscal a unor operaţiuni/activităţi/tranzacţii, aferente perioadelor fiscale de până la 1 iunie 2015 şi neachitate la data intrării în vigoare a actului normativ (proiectul de lege publicat de Finanţe care  urmează să fie votat de parlament n.r.).Se propune ca, pentru aceeaşi perioadă, organul fiscal să nu reconsidere/reîncadreze activitatea desfăşurată şi să nu se mai emită decizie de impunere.

Sunt anulate datoriile ca urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizaţie primită pe perioada delegării şi detaşării de către angajaţii care efectueză transport internaţional, precum şi a celor plătite de către agenţii de muncă temporară,  aferente perioadelor fiscale de până la 1 iunie 2015. Sunt anulate datoriile la TVA aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală (în cazul în care contribuabilul şi-a exercitat dreptul de deducere, potrivit legii, în primul decont de taxă pe valoarea adăugată depus după emiterea deciziei de impunere organul fiscal nu anulează diferenţele de taxă pe valoarea adăugată. În acest caz, organul fiscal anulează doar obligaţiile fiscale accesorii aferente diferenţelor de taxă pe valoarea adăugată). Sunt anulate datoriile din CASS ale persoanele pentru care baza lunară de calcul a contribuţiei este mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară, aferentă perioadelor fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi 31 decembrie 2014 şi neachitată până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Proiectul de lege se află în primă lectură în şedinţa de guvern  de miercuri. După aprobarea în guvern, anunţată pentru săptămâna viitoare, proiectul va fi trimis parlamentului. Abia după votul dat de parlament, proiectul va deveni lege şi se va aplica. Pe parcursul procesului legislativ, proiectul ar putea suferi modificări.