În baza acestei convenției încheiate, banca acordă finanțare pentru capitalul de lucru pentru beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare pentru sectorul zootehnic, la speciile bovine, ovine si caprine, în sumă maximă de 90% din valoarea subvenției ce urmează a fi încasată de la A.P.I.A.

Linia de credit oferită de ProCredit Bank are maturitate maximă până la data de 30 septembrie 2013, data limită pentru încasarea ultimelor tranșe din subvențiile A.P.I.A. de către agricultori. Atât creditul iniţial, cât şi dobânda aferentă se restituie în momentul încasării sumelor de la A.P.I.A.

Banca acceptă garanții flexibile (cesiune de creanță pe sumele încasate de la A.P.I.A. sau contract de garanție personală, în funcție de suma acordată). În plus, clienții pot apela la garanțiile oferite de Fondul de Garantare a Creditului Rural cu care ProCredit Bank are încheiată o convenție de colaborare.