Textul Strategiei identifică nouă ameninţări pentru securitatea Spaniei: conflictele armate, terorismul, crima organizată, nesiguranţa economică şi financiară, vulnerabilitatea strategică, proliferarea armelor de distrugere în masă, ameninţările cibernetice, fluxurile migratorii, situaţiile de urgenţă şi catastrofele.

Aceeaşi Strategie prevede şi propunerea creării unui Consiliu de Securitate, concentrat asupra combaterii terorismului, care să se reunească o dată pe an, să fie prezidat de regele Spaniei şi să aibă un nucleu format din responsabili de la diferite ministere. De asemenea, Consiliul ar urma să aibă şi o unitate de sprijin în cadrul conducerii executivului central, o alta, denumită unitatea de răspuns integrat extern, şi un sistem de culegere şi gestionare a informaţiilor de ordin economic.