Una dintre condiţiile impuse de bănci pentru acordarea creditului pentru „Prima Casă” este raportul de evaluare asupra imobilului ce urmează a fi cumpărat. Detaliul este extrem de important, căci dacă raportul de evaluare relevă o valoare de peste 60.000 de euro, diferenţa trebuie adusă de client în numerar. Dacă potenţialul client nu are aceşti bani, atunci este descalificat şi nu mai poate accesa creditul prin acest program.

Înţelegerea între vânzător şi cumpărător asupra unui preţ care să se încadreze în plafonul de 60.000 de euro al programului „Prima Casă” nu este suficientă pentru obţinerea unui credit din partea băncii. Potrivit unor oficiali ai băncilor implicate în program, citaţi de capital.ro, valoarea apartamentului trebuie confirmată de raportul întocmit de un evaluator deoarece  valoarea tranzactiei nu poate fi mai mica decat cea din raportul de evaluare., potrivit surselor citate. Mai mult decât atât, evaluatorul trebuie ales de către client dintr-o listă de profesionişti agreaţi de banca creditoare.

60.000 de euro, preţ la limită pentru un apartament cu două camere în Bucureşti

Atât evaluatorii imobiliari, cât şi dezvoltatorii au declarat pentru capital.ro că 60.000 de euro reprezintă o sumă acceptabilă în actualul stadiu al pieţei imobiliare autohtone. În cazul în care apartamentul vizat este evaluat la mai mult de 60.000 de euro, clientul trebuie să vină cu banii de acasă.

„Având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni pe piaţa românească şi coroborând cu rezultatele unor evaluări anterioare, pot afirma că un nivel al unui raport de evaluare de 60.000 de euro corespunde maxim unui apartament cu două camere în Bucureşti, însă în nici un caz nu într-o zonă de top”, a declarat pentru capital.ro Robert Emilian Aldea, evaluator în cadrul SC Eval Bucureşti.

O poziţie similară a fost prezentată şi de către dezvoltatorii imobiliari, care afirmă că se pot încadra în limita de 60.000 de euro.

Ce trebuie să cuprindă un raport evaluare

Un raport de evaluare trebuie să cuprindă, printre altele, date despre proprietar, adresa proprietăţii, numărul cadastral, cartea funciară, anul construcţiei, date privind dreptul de proprietate (istoric), eventualele neconcordanţe între acte, descrierea zonei de amplasare, arterele importante de circulaţie din apropiere (auto – bulevardele, cea mai apropiată staţie de metrou – în Bucureşti, caracterul edilitar al zonei (unităţi comerciale în apropiere, unităţi de învăţământ, unităţi medicale, sedii de bănci, instituţii guvernamentale, muzee, parcuri şi lacuri).

În raport mai trebuie să apară utilităţile edilitare (reţea urbană de energie electrică, reţea de apa, de termoficare, de gaze, de canalizare şi de telefonie).

Urmează, apoi, o descriere detaliată a imobilului (apartamentului), respectiv etajul, numărul de locuinţe pe palier, numărul de restanţieiri la întreţinere, suprafaţa, totală şi pe fiecare cameră în parte, finişajele şi tâmplăria.

Raportul va cuprinde, de asemenea, o analiză a pieţei imobiliare, oferta pentru locuinţe similare, chiriile practicate în zonă pentru proprietăţi similare.

În plus, raportul de evaluare trebuie să prezinte cel puţin două fotografii din care să rezulte încadrarea imobilului în zona în care se află şi minimum trei fotografii din interiorul acestuia.

Potrivit statutului evaluatorilor, „raportul de evaluare trebuie să fie obiectiv şi evaluatorul trebuie să se asigure că nu există conflicte de interese, nu este influenţat de presiuni din partea clientului sau a unei terţe persoane, pentru a prezenta un rezultat predestinat al evaluarii”.

Forma raportului de evaluare va avea în vedere informaţiile specifice primite de evaluator de la client şi scopurile utilizării evaluarii de către acesta. „Opinia evaluatorului este percepţia acestuia referitor la cel mai probabil preţ într-o tranzacţie obiectivă”, se mai spune în statutul evaluatorului.

Documentele necesare pentru evaluarea apartamentelor

• Act de proprietate
• Încheiere de intabulare
• Extras de carte funciară
• Memoriu tehnic
• Plan de amplasament şi delimitare (scara 1:200 / 1:500)
• Fişa bunului imobil
• Releveu apartament
• Copie carte de identitate client