Totodată, instanţa obligă autoritaţile locale să organizeze noi proceduri de achiziţii publice, transparente, în vederea asigurării liberei concurenţe şi egalităţii de tratament între operatorii interesaţi să intre pe această piaţă.
“Suntem încurajaţi de decizia Curţii de Apel care, în calitate de primă instanţă, a admis acţiunea Consiliului Concurenţei în vederea restabilirii şi menţinerii unui mediu concurenţial pe piaţa serviciilor de salubrizare din capitală. În continuare, suntem deschişi să colaborăm cu părţile implicate pentru a rezolva cu celeritate disfuncţionalităţile existente pe această piaţă” a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.
Consiliul Concurenţei a acţionat în instanţă autorităţile publice din municipiul Bucureşti pentru că nu au pus în practică măsurile dispuse la sfârşitul anului 2009, pentru restabilirea unui mediu concurenţial pe piaţa serviciului public de salubrizare din Bucureşti.
Autoritatea de concurenţă a constatat, în urma unei investigaţii derulată în perioada februarie 2008 – decembrie 2009, că autorităţile publice din municipiul Bucureşti au încălcat Legea concurenţei prelungind durata contractelor de salubrizare prin acte adiţionale, fără a organiza licitaţii pentru selectarea operatorului.
Ca urmare, Consiliul Concurenţei a solicitat primăriilor organizarea de licitaţii pentru selectarea operatorilor  şi stabilirea duratei contractului de delegare a serviciului public de salubrizare, astfel încât să nu se limiteze concurenţa mai mult decât este necesar pentru amortizarea investiţiei. Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori asociaţiilor de dezvoltare comunitară.