Prin prezentul proiect se propune introducerea unor reglementări privind garantarea de către stat în procent de 50% din valoarea creditelor destinate achiziţiei de locuinţe (exclusiv principalul) a locuinţelor noi şi/sau consolidate, iar pentru locuinţele care nu se încadrează în această categorie procentul garantat de stat va fi de 40% în valoarea creditelor destinate achiziţiei de locuinţe (exclusiv principalul), se arată în nota de fundamentare a actului normativ.

Potrivit documentului, prin locuinţă nouă, în sensul programului "Prima casă" se înţelege orice imobil care respectă cerinţele pentru a fi încadrată în categoria imobilelor cu destinaţia de locuinţă, recepţionată la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat. În această categorie intră şi locuinţele consolidate în sensul reducerii riscului seismic cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat.

Conform Ministerului, creşterea calităţii vieţii prin îmbunătăţirea condiţiilor de locuire în România şi stimularea achiziţiei de locuinţe noi în cadrul programului "Prima casă" sunt principalii piloni cuprinşi în strategia 2017-2021.

'În acest context, este necesară introducerea la nivelul legislaţiei primare a unor reglementări prin care să fie diferenţiate categoriile de locuinţe care pot fi achiziţionate în cadrul Programului şi să se individualizeze procentele de garantare corespunzătoare fiecărui tip de tranzacţie', subliniază Ministerul Finanţelor.

Pe de altă parte, pentru asigurarea funcţionalităţii Programului şi pentru a avea timpul necesar realizării noilor dezvoltări ale aplicaţiei informatice dedicate implementării programului 'Prima casă' se propune introducerea unei dispoziţii tranzitorii conform căreia solicitările de acordare a unei finanţări garantate transmise până la data intrării în vigoare a noii ordonanţe se soluţionează prin aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii lor, se mai arată în nota de fundamentare. (Sursa: Agerpres)

Te-ar putea interesa și: