Conform unui anunţ de licitatie publicat în SEAP, valoarea estimată fără TVA a contractului este de 734,000 de lei şi va fi încheiat pentru o perioadă de 12 luni. Poşta Română nu va organiza licitaţie electronică pentru serviciile de asigurare RCA, iar principalul criteriu de atribuire este preţul cel mai scăzut.

Asiguratorul are obligaţia să garanteze că toate poliţele sunt întocmite corect. Orice eroare înscrisă în poliţa de asigurare care poate conduce la invalidarea acesteia, atrage răspunderea exclusivă a asiguratorului până la o valoare cel puţin egală cu cea a despăgubirii pentru care a fost emisă poliţa. La încheierea asigurării obligatorii RCA pentru fiecare autovehicul, asiguratorul este obligat să emită asiguratului poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă a autovehiculelor împreună cu vigneta corespunzătoare”, potrivit caietului de sarcini.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 24 martie 2017. Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 27 martie 2017, licitaţia având loc în aceeaşi zi.