Conform unei decizii date publicităţii la finele lunii noiembrie 2012, calitatea de furnizor de serviciu universal a Poştei Române se extinde cu un an, respectiv până la data de 31 decembrie 2013, dat fiind faptul că, în prezent, cadrul legislativ naţional este în curs de modificare, în vederea respectării, de către România, a obligaţiei de a transpune legislaţia comunitară din domeniu, asigurând în continuare dreptul utilizatorilor de a beneficia de un set minim de servicii poştale la o anumită calitate în orice localitate de pe teritoriul României prin intermediul mecanismelor serviciului universal.

De asemenea, după data de 31 decembrie 2012, când expiră dreptul exclusiv al CNPR de a presta servicii poştale având ca obiect trimiteri de corespondenţă, indiferent dacă livrarea acestora este accelerată sau nu, a căror greutate este mai mică de 50 de grame şi al căror tarif este mai mic de 2 lei, orice furnizor de servicii poştale va avea dreptul de a furniza acest tip de servicii.

ANCOM a mai stabilit un nou mecanism de finanţare a furnizării serviciului universal, respectiv compensarea costului net prin intermediul unui fond de serviciu universal. Costul net al furnizării serviciului universal reprezintă pierderile înregistrate de furnizorul de serviciu universal ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în această calitate.

Printre aceste obligaţii se află şi cea de a asigura, în fiecare localitate de pe teritoriul României, cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţin o livrare la locuinţa fiecărei persoane fizice şi la sediul fiecărei persoane juridice, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puţin de cinci zile pe săptămână, la aceleaşi tarife, inclusiv în zonele geografice greu accesibile sau cu densitate scăzută a populaţiei, acolo unde cantitatea de corespondenţă este mică.

Compensarea costului net rezultat în urma furnizării serviciilor din sfera serviciului universal se va realiza doar la cererea furnizorului de serviciu universal şi va fi finanţată prin intermediul unui fond de serviciu universal ce va fi administrat de ANCOM, şi care va fi alimentat din contribuţiile financiare ale anumitor furnizori de servicii poştale autorizaţi sau din taxele aplicate utilizatorilor finali pentru serviciile poştale solicitate.

Liberalizarea pieţei serviciilor poştale presupune eliminarea în totalitate a drepturilor exclusive şi speciale acordate pentru furnizarea de servicii poştale, inclusiv a drepturilor rezervate în prezent furnizorului de serviciu universal. Acest lucru va stimula concurenţa în acest sector, în beneficiul utilizatorilor de servicii poştale.

Decizia care are ca obiect de reglementare condiţiile şi procedura de desemnare, precum şi desemnarea furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, cu excepţia prevederilor referitoare la mecanismul alternativ de finanţare a obligaţiilor de serviciu universal după expirarea dreptului rezervat CNPR, care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2013.

La jumătatea lunii decembrie, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale /MCSI/ preciza, într-un comunicat de presă, că un procent fix de 51% propus investitorului interesat de CNPR conferă claritate procesului de privatizare şi valorificare maximală a participaţiei statului la momentul tranzacţiei şi în perspectivă, la momentul exitului.

Potrivit sursei citate, Executivul a aprobat, în data de 14 decembrie 2012, proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul privatizării, act normativ care stabileşte şi strategia de privatizare a Companiei Naţionale Poşta Română S.A., potrivit căreia investitorul va deţine 51% din capitalul social al companiei.

Dan Nica, ministrul Comunicaţiilor preciza, în cadrul audierilor comune ale comisiilor de specialitate din Senat şi Camera Deputaţilor din 21 decembrie, că Poşta Română nu se va privatiza niciodată împreună cu tezaurul pe care îl deţine.

"Statul nu-şi ia mâna de pe Poşta Română dacă statul vrea să vândă 51% dintre acţiunile societăţii. S-a făcut un studiu în acest sens. Cine vine să bage 51% trebuie să vină şi cu planuri de dezvoltare. Altfel, nu se putea garanta că Poşta Română ar fi putut fi performantă. Deja, într-o săptămână concurenţa va deveni extrem de importantă. Poşta Română nu se va privatiza niciodată la un loc cu tezaurul pe care îl deţine", a explicat Nica.
Sursa: Agerpres