La finalul primului trimestru din acest an, ponderea creditelor restante din industrie era de 9,5%. 

'În ceea ce priveşte ponderea creditelor restante în total credite, se estimează continuarea tendinţei de scădere înregistrată începând cu trimestrul I 2015, ajungând la 7,0% în cel de-al treilea trimestru din acest an. (…) Datele obţinute din sondajul de conjunctură pentru sectorul industrial indică o creştere de 0,8% a volumului creditelor acordate agenţilor economici din industrie pentru al treilea trimestru din 2016 comparativ cu trimestrul anterior, cu 0,6 puncte procentuale sub creşterea înregistrată în trimestrul II 2016', se arată în document.    

Conform analizei CNP, productivitatea muncii din industrie a scăzut cu 1,1% în primul semestru al acestui an comparativ cu perioada similară din 2015. 

'În trimestrul II 2016, în concordanţă cu evoluţiile producţiei industriale şi efectivului de salariaţi din industrie, productivitatea muncii a crescut cu 2,9%, comparativ cu trimestrul anterior, dar a înregistrat o uşoară scădere faţă de trimestrul corespunzător din anul 2015 (-0,2%). La nivelul primului semestru al acestui an, productivitatea muncii a scăzut comparativ cu acelaşi semestru al anului 2015 (-1,1%)', se arată în document. 

Potrivit acestuia, în trimestrul al treilea al anului curent, agenţii economici prognozau o scădere de 0,5% a productivităţii muncii faţă de trimestrul corespunzător al anului 2015, iar faţă de al doilea trimestru din anul 2016 de 1,1%. 

CNP precizează că în primele nouă luni se estimează o scădere de circa 1% a productivităţii muncii comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2015. 

'În trimestrul II 2016, numărul mediu de salariaţi şi-a continuat trendul ascendent, înregistrând o creştere de 2,1% faţă de trimestrul corespunzător din anul anterior, iar faţă de trimestrul precedent creşterea a fost de numai 0,1%. În aceste condiţii, la nivelul semestrului I 2016, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, numărul mediu de salariaţi a crescut cu 2,3%. La nivelul semestrului I 2016, ramurile în care s-au înregistrat cele mai mari creşteri ale numărului mediu de salariaţi au fost: alte activităţi extractive (15,7%), fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie (14,9%), fabricarea autovehiculelor de transport rutier (11,0%) şi fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice (10,6%)', menţionează sursa citată. 

În trimestrul II 2016, costul unitar cu forţa de muncă în industrie a crescut cu 4,0% faţă de trimestrul anterior şi cu 8,6% faţă de trimestrul corespunzător din anul 2015. La nivelul semestrului I 2016, creşterea înregistrată a fost de 8,7%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2015. Agerpres