Persoanele fizice sau juridice care au nuci pe proprietate şi vor să-i taie sunt obligate să ceară o autorizaţie, pentru obţinerea căreia trebuie îndeplinite mai multe condiţii. Cultura nucului din categoria pomi răzleţi (adică situaţi la distanţă unii de alţii) și plantaţii pomicole este reglementată în mod special de Legea pomiculturii nr. 348/2003. Potrivit acestui act normativ, tăierea nucilor răzleţi și din plantatii pomicole cu o suprafata mai mare de 0,5 ha, iar la arbuşti cu o suprafata mai mare de 0,2 ha, indiferent de proprietar, se face în baza unei autorizaţii. Regula prealabil este valabilă, în egală măsură, şi pentru castanii comestibili.

Cererea trebuie depusă cu cel puţin o lună înainte de tăierea efectivă a pomilor răzleți și cu cel putin trei luni înaite pentru executarea defrișării în plantațiile pomicole. Aprobarea cererii de tăiere a nucilor se face în funcţie de trei criterii prevăzute de Legea pomiculturii. Plantația prezintă goluri, pomii sunt îmbătrâniţi şi au ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană; pomii sunt amplasaţi într-un perimetru unde urmează să se construiască obiective de interes naţional sau local; pomii sunt amplasaţi pe aliniamentele drumurilor naţionale şi se pune în pericol siguranţa circulaţiei rutiere. Autorizații se dau și dacă plantația se află în declin, este infectată de micoze, bacterii, viruși, a căror combatere nu se justifică economic sau dacă plantatia are durata normală de funcționare expirată. Nucii pentru care s-a obținut autorizatia de defrișare se vor marca dupa sistemul practicat la marcarea speciilor forestiere.

SURSA: ziarul ceahlaul