“Rezerva Ta” Standard, noul produs al Eureko, oferă clienţilor posibilitatea de a utiliza capitalul garantat la expirare pentru a achiziţiona o nouă asigurare şi pentru a beneficia de o rentă.  Orice persoană fizică aptă de muncă, cetăţean român sau străin, cu domiciliul sau rezidenţa în Europa, cu vârsta între 18 şi 60 de ani, este eligibilă pentru încheierea unei asigurări de viaţă “Rezerva Ta” Standard. Durata unui contract  este de minim 15 ani, iar dobânda tehnică garantată de 3% este inclusă deja în calculul capitalului garantat la expirare. Prima de asigurare minimă anuală este de 1.000 de lei. Capitalul garantat la expirare este minimum 16.000 lei, fiind diferenţiat în conformitate cu vârsta clientului şi durata contractului.