"Crearea unei pieţe interne ajută la crearea de locuri de muncă, la dezvoltarea economică şi, cel puţin după modelările noastre, PIB-ul la nivel european ar putea creşte cu 0,8% în urma realizării unei pieţe interne, ceea ce reprezintă un impact semnificativ", a afirmat Constantinescu.

Potrivit acestuia, România are un mix energetic destul de echilibrat, în care gazul reprezintă cam 30%, şi o pondere din ce în ce mai mare a resurselor regenerabile, care sunt în prezent de 33% din total producţie energie. În acest context, a subliniat el, este clar că o serie întreagă de mecanisme care sunt discutate la nivel european pentru a putea echilibra sistemele pieţei energetice în contextul creşterii ponderii resurselor intermitente de energie ne vor afecta şi pe noi, fiind nevoie de punerea în practică a unor mecanisme de piaţă şi a unor sisteme de infrastructură, de stocaj, care să ne asigure posibilitatea acestei transformări la nivel internaţional.

"Piaţa internă şi piaţa internă în energie ne ajută să răspundem la principalele provocări pe care Europa le are în prezent. Crearea unei pieţe interne de energie nu este un obiectiv în sine, este un fel de precondiţie pentru a ajuta transformarea sectorului energetic într-un sector cu amprentă de carbon mai scăzută şi, în acelaşi timp, mult mai competitiv. Această combinaţie între competitivitate şi decarbonizare este fezabilă dacă se ţine cont de oportunităţile existente în sistem", a afirmat expertul.
Cum s-ar putea economisi 13 miliarde de euro

În ceea ce priveşte schimbarea furnizorului de energie, de electricitate sau de gaz, s-ar putea economisi circa 13 miliarde de euro pe an dacă s-ar merge spre cei cu costurile cele mai mici.

"Aici este şi o lipsă de informare care face să nu putem realiza pe deplin beneficiile pe care o piaţă internă funcţională le aduce şi direct consumatorilor, prin creşterea concurenţei pe partea de furnizare a energiei", a adăugat acesta.

Tudor Constantinescu a mai spus că vor exista o serie de provocări legate în principal de implementare, grad de satisfacere a consumatorilor şi realizarea investiţiilor necesare în sistem, care sunt estimate în perioada următoare la 1.000 de miliarde de euro.

În ceea ce priveşte beneficiile, acestea se reflectă îndeosebi în competitivitatea preţurilor, siguranţa alimentării, impactul la nivel global, în condiţiile în care în 2/3 din statele membre există posibilitatea alegerii între trei sau mai mulţi furnizori, iar 14 companii din diverse ţări sunt active în alte state.

Reprezentanţa Comisiei Europene a organizat, joi, o dezbatere prilejuită de lansarea "Comunicării privind piaţa internă a energiei".

Pe 15 noiembrie, Comisia Europeană a prezentat o comunicare privind piaţa internă a energiei, document care trece în revistă progresele înregistrate în sensul finalizării pieţei interne a energiei până în 2014, identifică principalele provocări viitoare şi propune acţiuni pentru îmbunătăţirea aplicării concrete a celui de-al treilea pachet de decizii în domeniul energiei.