Valoarea totală a acestor noi proiecte este de 3,9 milioane de euro, din care 3,6 milioane reprezintă fonduri nerambursabile ENI (Instrumentul European de Vecinătate).

Dintre cele 5 proiecte contractate, două au ca obiectiv îmbunătăţirea monitorizării în comun a mediului şi promovarea îmbunătăţirii calităţii mediului, pe de-o parte prin contribuţia la întreruperea surselor de poluare nepunctuale şi deversării deşeurilor înainte de a ajunge în pâraie şi râuri şi diminuarea riscului de a ajunge în Marea Neagră şi, pe de altă parte, prin realizarea şi capitalizarea experienţelor anterioare combinând utilizarea metodelor de instruire on-line, a Internetului şi a tehnologiilor GIS, precum şi a motivării grupurilor-ţintă către activităţi de protecţie a mediului.

Oportunități pentru turism

De asemenea, două dintre proiecte urmăresc promovarea oportunităţilor de turism prin introducerea şi aplicarea conceptului de Excelenţă în Afaceri în IMM-urile din turism, folosind un model recunoscut internaţional şi care vizează în principal asigurarea sustenabilităţii turismului, precum şi prin promovarea regiunii Mării Negre ca destinaţie importantă a turismului vitivinicol şi sprijinirea părţilor interesate din turismul vitivinicol în vederea dezvoltării unei abordări comune pentru promovarea produselor acestora.

Cel de-al cincilea proiect vizează dezvoltarea şi implementarea unui model transferabil şi care poate fi uşor replicat pentru pregătirea condiţiilor în vederea asigurării transformării digitale în agricultură şi sectoarele conexe din regiune.

Din România sunt implicaţi 5 beneficiari din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est în 4 dintre aceste proiecte dezvoltate în parteneriat de cele 8 state participante în Program pe toate cele 4 priorităţi.

Aceste 5 noi contracte se adaugă celor 22 de Contracte de Grant aferente celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte semnate începând cu luna aprilie 2020, totalizând 27 de proiecte care se află în faza de implementare.

Detalii privind proiectele contractate sunt disponibile pe site-ul programului

Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 urmăreşte să îmbunătăţească nivelul de trai al oamenilor din regiunile bazinului Mării Negre, prin creştere sustenabilă şi protecţia în comun a mediului.

Programul este o continuare a cadrului de cooperare din perioada de programare 2007-2013 şi are alocat un buget de aproximativ 54 de milioane de euro, din care 49 de milioane de euro reprezintă sprijinul prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 este cofinanţat de Uniunea Europeană, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate, şi de către statele participante: Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Turcia şi Ucraina.