Potrivit unui comunicat transmis astăzi de purtătorul de cuvânt al DGFP Gorj, Luminiţa Penciu, în aceeaşi perioadă au fost instituite alte 582 popriri pe veniturile unor persoane terţe pentru o valoare a creanţelor bugetare restante de 8.825.683 lei.

De asemenea, organele de executare silită au procedat la identificarea şi indisponibilizarea tuturor bunurilor mobile şi imobile existente în patrimoniul debitorilor aplicând 22 sechestre asupra acestora.

"Pentru recuperarea obligaţiilor bugetare restante, în luna noiembrie au fost comunicate debitorilor 3.411 somaţii pentru o valoare a creanţelor bugetare de 20.469.250 lei. Au fost înfiinţate 1.633 popriri asupra disponibilităţilor din conturile bancare ale agenţilor economici pentru o valoare a creanţelor bugetare restante în sumă de 7.548.180 lei. Bunurile imobile asupra cărora au fost instituite sechestre sunt în general clădiri, apartamente, spaţii de producţie şi terenuri aferente situate în zone unde potenţialii cumpărători pot fi interesaţi de achiziţionarea acestora, iar cele mobile sunt în general maşini, utilaje şi diverse aparate. Pentru valorificarea bunurilor sechestrate s-a trecut la evaluarea acestora, iar pentru debitorii ale căror creanţe nu au fost stinse în termen de 15 zile de la data încheierii procesului verbal sunt organizate licitaţii pentru vânzarea bunurilor şi recuperarea sumelor restante", a precizat Luminiţa Penciu.

Purtătorul de cuvânt al DGFP Gorj a mai spus că, în ceea ce priveşte veniturile încasate la bugetul general consolidat al statutului, în luna noiembrie, instituţia a realizat planul în procent de circa 109%, ocupând încă de la începutul anului un loc fruntaş la nivel naţional, scrie Agerpres.