Declaraţia 200 se depune de către persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor (chirii) cu titlu de activitate independentă (peste 5 contracte), cedarea folosinţei bunurilor (chirii), activităţi agricole care nu sunt impuse pe baza normelor de venit, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, silvicultură, piscicultură.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei, vor completa în mod corespunzător, câte o anexă, în funcţie de numărul de surse sau categorii de venituri realizate, capitolele II „Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit, în formularul – „Anexă nr… la Declaraţia privind veniturile realizate din România”, care se anexează la declaraţia privind veniturile realizate.

Formularul se poate depune împreună cu anexele completate (dacă este cazul), şi în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Cine nu trebuie să depună Declaraţia 200?

Persoanele care au obţinut venituri dintr-una sau mai multe din sursele enumerate mai sus nu au obligaţia de a depune formularul 200 dacă: au optat pentru determinarea veniturilor pe bază de normă de venit; totuşi, dacă au optat pentru aceasta variantă însă aţi depus declaraţia pentru venitul estimat/norma de venit în luna noiembrie sau decembrie 2014 veţi depune formularul 200;au obţinut venituri din: drepturi de proprietate intelectuală, contracte / convenţii civile, contracte de agent, expertiză contabilă şi tehnică, judiciară sau extrajudiciară şi aţi optat pentru impunerea finală a acestora (reţinera impozitului şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate de către plătitor); au obţinut venituri din cedarea folosinţei bunurilor (chirii) cu chiria stabilită în lei, nu au optat pentru deducerea cheltuielilor aferente în sistem real sau în cursul anului 2014 nu au avut mai mult de 5 camere închiriate în scop turistic; totuşi, dacă au depus declaraţia pentru venitul în luna noiembrie sau decembrie 2014 veţi depune formularul 200 şi pentru aceste venituri; au obţinut venituri din arendă.

Cum se completează formularul online?

Formularul electronic poate fi completat electronic și semnat cu certificatul digital calificat (instrucțiuni detaliate se găsesc la www.anaf.mfinante.gov.ro pagina „Servicii online Declarații electronice”) și completarea datelor folosind direct serviciul Spaţiul Privat Virtual (instrucțiuni detaliate se găsesc la www.anaf.mfinante.gov.ro „Spațiu Privat Virtual”).

Persoanele care nu au accesat încă Spaţiul Privat Virtual, pot începe să folosească acest serviciu accesând www.anaf.mfinante.gov.ro « Spaţiul privat virtual» pagina „Inregistrare utilizatori” şi completând informaţiile solicitate. Sunt necesare doar datele de identificare, numărul de telefon, adresa e-mail şi numărul uneia dintre decizile de impunere emise de ANAF începând cu anul 2013.