Pensia medie lunară a fost de 753 lei, în 2011, mai mare cu 5,2% faţă de 2010, când pensia medie lunară a fost de 716 lei.

Pensionarii de asigurări sociale au deţinut ponderea majoritară (99,8%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat au reprezentat 85,0% în totalul celor de asigurări sociale.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 773 lei, în 2011, cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă depăşind 350 de lei (620 lei în judeţul Giurgiu faţă de 974 lei în Municipiul Bucureşti).

După sistemul de pensionare, cea mai mare valoare a pensiei medii lunare (1.891 lei) s-a înregistrat pentru sistemul asigurărilor sociale-avocaţi, iar cea mai mică valoare, respectiv 311 lei a revenit pensionarilor din fostul sistem de asigurări sociale pentru agricultori.

Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (70,8%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial – au reprezentat 2,4%, numărul lor fiind mai mare cu 2.000 de persoane faţă de anul precedent.

În anul 2011, pensia medie netă estimată (pensia medie fără impozit şi fără contribuţia de asigurări sociale de sănătate) pentru un pensionar de asigurări sociale a fost de 713 lei, în creştere cu 1,4% faţă de anul anterior.

Indicele pensiei medii reale pentru anul 2011, faţă de anul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei nominale şi indicele preţurilor de consum a fost de 95,3%.

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (actual – indemnizaţie socială), în anul 2011, a fost de 621.000 persoane, din care 413.000 persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 8,7% din totalul pensionarilor din această categorie, şi 208.000 persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 30,7% din totalul acestora.