Numărul participanţilor a ajuns la 5,58 milioane la finalul lunii februarie, în creştere uşoară faţă de luna ianuarie, cu 0,57%.
În condiţiile unei cote de contribuţie de 3% din venitul brut realizat, în luna februarie au fost virate către fondurile de pensii de pe Pilonul II 191 milioane lei.
Astfel, două treimi  din avansul activelor din februarie se datorează virării acestor contribuţii şi o treime se datorează valorii adăugate de administratorii de fonduri.
În ultimele 12 luni, activele pensiilor de pe Pilonul II au avansat cu 2,323 miliarde lei, de la 4,683 miliarde lei. În acelaşi timp, valoarea contribuţiilor virate s-a cifrat şa 2,21 miliarde lei.
Prin urmare, pe parcursul ultimelor 12 luni, peste 90% din avansul pensiilor se datorează virării contribuţiilor şi sub 10% valorii adăugate de administratori.
În ceea ce priveşte distribuţia pe vârstă, în februarie 2012, 57,2% dintre participanţi aveau vârsta de până în 35 ani şi 42,8% vârsta de peste 35 de ani. Pe gen, distribuţia a fost următoarea: 51,75% erau bărbaţi şi 48,25% femei. 
Comparativ cu februarie 2011, din punct de vedere valoric, doar obligaţiunile corporative au înregistrat scăderi de 10,78%, restul claselor de active au înregistrat creşteri cuprinse între 6,34% – obligaţiuni municipale şi 172,29% – titluri de participare – OPCVM.
În februarie 2012 aproximativ 90,62% din activele fondurilor de pensii administrate privat erau plasate în ţară, iar restul de 9,38% erau investiţii externe, din care investiţii în UE au fost 9,36%, iar investiţii în state terţe 0,02%.
De luna viitoare, fondurile de pensii de pe Pilonul II vor primele contribuţii de 3,5% din venitul brut al participanţilor, ceea ce va duce la o accelerare a creşterii activelor.